Мінсоцполітіткі в листі від 10.04.2017 р № 628/0/102-17/282 повідомляє, що відповідно до ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону про оплату праці заробітна плата виплачується працівникам регулярно:

  • в робочі дні;
  • в терміни, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом);
  • не рідше двох разів на місяць через проміжок, що не перевищує шістнадцяти календарних днів;
  • не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

У листі пропонується працівникам звертатися до органів Держпраці в разі недотримання роботодавцем норми щодо своєчасної виплати заробітної плати (наприклад, менше двох разів на місяць).

ЩОДО ТЕРМІНІВ ВИПЛАТИ ЗАРПЛАТИ

Лист Міністерства соціальної політитки України від 10.04.2017 р. № 628/0/102-17/282

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув Ваше звернення та повідомляє.

Відповідно до ст. 115 Кодексу законів про працю України (КЗпП України) та статті 24 Закону України “Про оплату праці” (далі – Закон) заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Тобто, законодавством чітко визначено зобов’язання власника підприємства або уповноваженої ним особи нараховувати та виплачувати заробітну плату працівникам не рідше двох разів на місяць.

Статтею 36 Закону встановлено, що за порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством.

Разом з тим, якщо на підприємстві, в установі чи організації, в якій Ви працюєте, не дотримуються норми щодо виплати заробітної плати вчасно, то можете звернутися до Державної служби з питань праці України.

Директор Департаменту О. Товстенко

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.