ДФС в листі від 17.01.2017 р № 1005/7/99-99-14-03-03-17 навдить особливості зміни законодавства в плані організації фіскальними органами перевірок у 2017 році.

Функція контрольно-перевірочної роботи закріплено виключно за контролюючими органами обласного та центрального рівнів, тому починаючи з 01.01.2017 р тільки цими органами може здійснюватися організація і проведення документальних та фактичних перевірок (в т.ч. бути виданий наказ про проведення, оформлено напрямок ( посвідчення), складений за їхніми результатами акт (довідка) і податкові повідомлення-рішення, вимоги (рішення) щодо сплати ЄСВ).

При визначенні термінів проведення документальних перевірок, слід врахувати зміни, внесені в критеріїв належності платника до категорії великих платників податків:

  • з 12 до 20 млн грн. збільшений показник сплати в держбюджет платежів, контрольованих ДФС,;
  • з 500 млн до 1 млрд грн. збільшений критерій доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали;
  • до переліку суб’єктів додано постійне представництво нерезидента.

Збільшено з 15 до 90 календарних днів строк, протягом якого при отриманні заяви зі скаргою від покупця контролюючий орган зобов’язаний провести документальну перевірку продавця.

Змінено порядок застосування штрафних санкцій у разі нереєстрації податкових накладних в ЄРПН, не виправлення помилок, допущених під час вказівки обов’язкових реквізитів податкової накладної, і виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця (п. 1201.2 ПКУ).

При проведенні виїзних документальних перевірок слід врахувати зміни щодо визначення чіткого порядку дій посадових осіб контролюючих органів у разі недопуску їх до проведення такої перевірки. Зокрема, в цьому випадку невідкладно складається в двох примірниках акт, що засвідчує факт відмови, із зазначенням заявлених причин відмови, один примірник якого вручається під підпис, відразу після його складання, платнику податків (уповноваженій особі платника податків).

Посадова (службова) особа платника податків (його представник або особа, яка фактично проводить розрахункові операції) має право надати письмові пояснення складеним контролюючим органом акта. У разі відмови від підписання такого акту, посадовими особами контролюючого органу складається акт, що засвідчує факт відмови в отриманні акту (надання письмових пояснень до нього).

Пункт 78.1.1 ПКУ доповнено можливістю проведення позапланової перевірки в разі отримання інформації, яка свідчить про порушення вимог податкового законодавства.

Термін для надання платниками податків роз’яснень на запит контролюючого органу встановлено в 15 робочих днів з дня, наступного за днем ​​отримання запиту, уточнено вимоги до його змісту.

Згідно п 78.1.5 ПКУ позапланова документальна перевірка може бути проведена не тільки в разі подання платниками заперечень до акта (довідки) перевірки, а також додаткових документів в порядку, визначеному п. 44.7 ПКУ. Наказ про проведення перевірки з підстав, зазначених у цьому підпункті, видається:

  • в разі розгляду заперечення до акта перевірки та / або додаткових документів в порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 Кодексу, – контролюючим органом, який проводив перевірку;
  • під час проведення процедури адміністративного оскарження – контролюючим органом вищого рівня, який розглядає скаргу платника податків.

Стаття 78 ПКУ доповнено новою підставою для проведення документальної позапланової перевірки – в разі якщо платником податків не подано для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контролюючого органу протягом 10 робочих днів.

У разі незгоди з висновками перевірки в акті (довідці) перевірки, платник податків право подати заперечення до контролюючого органу, який проводив перевірку (раніше – до контролюючого органу за основним місцем обліку).

При проведенні зустрічної звірки платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем ​​отримання запиту. Документальне підтвердження цієї інформації на вимогу контролюючого органу може бути надано в електронному або паперовому вигляді за вибором платника податків (п. 73.3 ПКУ).

При проведенні зустрічної звірки з’ясовуються лише питання, зазначені в письмовому запиті контролюючого органу на проведення зустрічної звірки, тому податківцям рекомендують приділити особливу увагу переліку запитуваної інформації та документів.

Змінено об’єкт зустрічної звірки, при якій здійснюється зіставлення даних, отриманих від платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування повноти їх відображення в обліку платника податків (п. 73.5 ПКУ). Також обмежена можливість їх проведення тільки з метою отримання інформації, необхідної в зв’язку з проведенням перевірок (часові межі не встановлені).

За результатами зустрічних звірок складається довідка, яка надається суб’єкту господарювання у 10-денний термін.

Повторні зустрічні звірки контролюючими органами з одного й того ж питання заборонені.

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.