Щойно скінчилась кампанія звітування з податку на прибуток, і тепер на черзі – сплата задекларованих у поданій звітності зобов’язань.
Перш ніж перейти до питань сплати податку на прибуток, нагадаємо нашим читачам окремі новації податку на прибуток-2016.

Положеннями Закону України від 24.12.2015 № 909-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” внесено  зміни до Податкового кодексу щодо податку на прибуток, зокрема:

 • відмінено щомісячну авансову сплату податку на прибуток;
 • запроваджено щоквартальне декларування податку на прибуток для основної частини платників (див.п.137.4 ПКУ);
 • річний податковий період згідно п.137.5 ПКУ встановлено для новостворених платників податку (які зареєстровані протягом звітного року),  для виробників сільськогосподарської продукції та для платників податку, у яких річний дохід не перевищує 20 мільйонів гривень;
 • конкретизовано порядок зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно (див. п. 137.6 ст. 137 ПКУ). Тепер залишок суми податку на нерухоме майно, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів;
 • надано право платникам податку зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованих доходів від участі в капіталі платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих дивідендних доходів від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (п.40 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ);
 • передбачено нові різниці для коригування фінансового результату до оподаткування на період дії закону щодо фінансової реструктуризації (п.39 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ);
 • платники податку на прибуток, для яких встановлено податковий (звітний) період «квартал», повинні здійснити розрахунок авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року, та сплатити його до 31 грудня 2016 року (пункт 38 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України).

Для приведення форм звітності у відповідність до вказаних законодавчих змін  Міністерством фінансів України видано наказ від 08.07.2016 року № 585, яким затверджено Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897. Згідно наказу 585 у оновленій Декларації, зокрема:

 • з’явилося поле для відмітки базового податкового періоду – квартальний або річний;
 • відкориговано порядок розрахунку разового авансового внеску з податку на прибуток у розмірі 2/9 податку, нарахованого за три квартали 2016 року;
 • у новій редакції викладено додатки АВ і ЗП;
 • змінено додатки РІ та ПН.

Таким чином, особливістю звітності з податку на прибуток за три квартали 2016 року стала її оновлена форма, а також розрахунок зобов’язань зі сплати авансового внеску «2 на 9».

За результатами декларації з податку на прибуток за три квартали 2016 року платники, які отримали прибуток, повинні сплатити у 2016 році з урахуванням вихідних днів:

 • податок на прибуток (дохід) (ряд. 19) – не пізніше 18 листопада 2016 року;
 • авансовий внесок з податку на прибуток «два на дев’ять» (ряд. 26) – не пізніше 30 грудня 2016 року.