Огляд змін Податкового кодексу від групи компаній Інтелект сервіс.

Закон № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році від 24.12.2015 року передбачає ряд змін, основні з яких ми розкриємо у цьому матеріалі.

Адміністрування податків та зборів

 • Виключено положення щодо сплати щомісячних авансових платежів з податку на прибуток.
 • Виключено норму щодо подачі декларації з податку на прибутку до 1 червня року, наступного за звітним роком.
 • Додано обов’язок сплати авансового внеску з податку на прибуток, розрахованого як 2/9 суми податку на прибуток, нарахованої у податковій звітності за дев’ять місяців 2016 року. Даний авансовий внесок слід сплатити до 31.12.2016 р.
 • Сплата грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена, зокрема, за рахунок суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість (на підставі відповідної заяви платника) до Державного бюджету України.
 • Введено нові штрафні санкції, пов’язані з податковими накладними акцизного податку та податку на додану вартість.

Податок на прибуток

 • Повернено щоквартальне звітування. Так, податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік (крім новостворених, платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 20 мільйонів гривень, виробників сільськогосподарської продукції).
 • З 01.01.2016 року податок на нерухоме майно, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів.
 • Розширено положення щодо коригування фінансового результату на суму нарахованих доходів від участі в капіталі. Так, з 01.01.2016 р. фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі, в тому числі, платників єдиного податку четвертої групи. При цьому в прикінцевих положеннях Податкового кодексу України (п. 40 до підрозділу 4 р. ХХ ПКУ) зазначено, що дана норма діє ретроспективно, починаючи з 1 січня 2015 року.
 • Податок на додану вартість

  • Загальні зміни
   • Виключено обмеження щодо права на зменшення суми податкових зобов’язань за розрахунком коригування постачальником товарів/послуг лише після його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем.
   • З бази оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг виключено акцизний податок на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
   • Внесено зміни в частині визначення бази оподаткування ПДВ у випадку поставки самостійно виготовлених товарів/послуг, яка з 01.01.2016 р. не може бути нижче звичайних цін (попередня редакція містила обмеження, що не нижче їх собівартості).
   • Додано особливі правила визначення бази оподаткування ПДВ у разі постачання (продажу, відчуження іншим способом) банками та іншими фінансовими установами майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно. Базою оподаткування таких операцій є позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання такого майна.
   • Розширено перелік звільнених від оподаткування операцій в рамках міжнародної технічної допомоги.
   • Додано норму щодо визнання нестач товарів, виявлених при інвентаризації, проведеної під час перевірки платника податку контролюючими органами, як таких, що використані платником податку в операціях, що не є його господарською діяльністю.
   • Виключено положення звільнення від ПДВ для постачання окремих видів зернових культур.
   • Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства. Зменшено суми податку, що залишаються у розпорядженні сільськогосподарського підприємства. Нова редакція Податкового кодексу передбачає, що кошти, зараховані на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, автоматично протягом наступного операційного дня за днем, в якому кошти надійшли на такі рахунки, перераховуються Держказначейством до Державного бюджету та на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.
  • Система електронного адміністрування
   • Формулу для обчислення суми, на яку платник податків може зареєструвати податкову накладну доповнено новим показником: – ƩОвердрафт.
  • Бюджетне відшкодування
   • Впроваджено реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. Передбачено, що бюджетне відшкодування здійснюватиметься у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.
   • Виключено наступні критерії повернення суми бюджетного відшкодування: «відсутність податкового боргу» та «інвестицій в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців».
   • Виключено норму про те, що не мають права на бюджетне відшкодування платники ПДВ, зареєстровані протягом 12 місяців до місяця, в якому подається заява на відшкодування податку, а також ті, у кого обсяг оподатковуваних операцій менше, ніж сума бюджетного відшкодування.

  Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) та єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

  • ПДФО З 01.01.2016 р. ставки податку встановлені наступним чином:
   • 18% – основна ставка податку (виплати за трудовими договорами та цивільно-правовими договорами).
   • 18% – для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування.
   • Для доходів у вигляді дивідендів, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств ставка залишена без змін (5%).
   • 15% – щодо суми пенсії, що перевищує три розміри мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного податкового року (1378 х 3 = 4134 грн);
  • ЄСВ З 01.01.2016 р. ставки ЄСВ:
   • для роботодавців складає 22%, незалежно від класу професійних ризиків та інших факторів.
   • Виключено положення щодо утримання ЄСВ з заробітної плати працівників (3,6%).
   • Збільшена верхня межа нарахування ЄСВ з 17 до 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на місяць (1378 х 25 = 34450 грн).
   • Виключено положення щодо понижуючого коефіцієнту 0,6.

  Акцизний податок

  • Встановлено поняття акцизної накладної та порядок її оформлення та реєстрації.
  • Впроваджується система електронного адміністрування реалізації палива. Так, планується створення Єдиного реєстру акцизних накладних, в якому будуть реєструватися акцизні накладні та відповідні розрахунки коригування.
  • Перелік платників податку доповнено юридичними особами, що реалізують пальне. Об’єктом оподаткування акцизним податком є реалізація будь-яких обсягів пального понад обсяги, що:
   • отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
   • ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;
   • вироблені в Україні, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
  • Збільшено розмір ставок на спиртні напої, тютюн та тютюнові вироби.

  Спрощена система оподаткування

  • Зменшено з 20 млн. до 5 млн. грн. граничний обсяг доходу для платників третьої групи.
  • Збільшено ставки єдиного податку для платників третьої та четвертої групи.

  http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1111174649