Подача звітності з податку на додану вартість відтепер подається тільки у електронному вигляді.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»від 31.07.2014 № 1621-VII.

2) пункт 49.4 статті 49 доповнити абзацом другим такого змісту:

“Податкова звітність з податку на додану вартість подається до контролюючого органу всіма платниками в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством”;