У листі від 08.02.2017р № 2377/6/99-99-15-03-02-15 ДФС відзначає, що перерахунок частини використання необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року, в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях здійснюється платниками податків в порядку, який діяв до дати вступу в силу Закону України від 16.07.2015 р № 643-VIII (протягом 1, 2, 3 років). Такий перерахунок здійснюється у таблиці 3 додатка 7 (Д7) до податкової декларації з ПДВ, включаючи випадки, коли в другому / третьому році були відсутні звільнені від оподаткування операції.

Особливості проведення перерахунку частки використання товарів / послуг в оподатковуваних операціях за результатами 2016 року роз’яснено в листі ДФС від 12.01.2017р № 599/7/99-99-15-03-02-17.

Лист Державної фіскальної служби України від 08.02.2017р. № 2377/6/99-99-15-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо порядку проведення перерахунку частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

З урахуванням змін, внесених до статті 198 розділу V Кодексу Законами України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” та від 16 липня 2015 року № 643-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість” (далі – Закон № 643), з 1 липня 2015 року податковий кредит звітного періоду формується платником податку із сум податку на додану вартість, нарахованих (сплачених) при придбанні товарів/послуг незалежно від напряму їх використання (в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях).

Відповідно до пункту 199.5 статті 199 розділу V Кодексу частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, визначена з урахуванням норм пунктів 199.2 – 199.4 статті 199 цього Кодексу, застосовується для проведення коригування сум податкових зобов’язань, зазначених у пункті 199.1 статті 199 цього Кодексу. Результати перерахунку сум податкових зобов’язань відображаються у податковій декларації за останній податковий період року.

Крім того, пунктом 42 підрозділу 2 розділу XX Кодексу встановлено, що у разі якщо придбані та/або виготовлені до 1 липня 2015 року необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку здійснює перерахунок частки використання таких необоротних активів у оподатковуваних операціях, розрахованої відповідно до пунктів 199.2 та 199.3 статті 199 цього Кодексу (виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій) за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).

Отже, перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 01.07.2015, в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях здійснюється платниками в порядку, що діяв до дати набрання чинності Законом № 643 (протягом 1, 2, 3 років). Такий перерахунок здійснюється в таблиці 3 додатка 7 (Д7) до податкової декларації з ПДВ, включаючи і випадки, коли в другому/третьому році були відсутні звільнені від оподаткування операції.

Особливості проведення перерахунку частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях за результатами 2016 року роз’яснено у листі ДФС від 12.01.2017 № 599/7/99-99-15-03-02-17, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: www.sfs.gov.ua.

В. о. заступника Голови М. Продан

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.