Методична підтримка 1С:Підприємства 8

У поточному випуску користувачам типових госпрозрахункових конфігурацій “Бухгалтерія для України”, “Управління торговим підприємством для України” і “Управління виробничим підприємством для України” рекомендуємо ознайомитися з порядком складання уточнюючого розрахунку з ПДВ.

У матеріалі розглянуто варіанти подання Уточнюючого розрахунку як додатка до декларації і в якості самостійного документа. Також наведені приклади оформлення податкових документів та складання Уточнюючого розрахунку у разі заниження податкових зобов’язань та завищення податкового кредиту.

Оновлено порядок формування податкових накладних в роздробі за допомогою обробки “Формування податкових накладних в роздробі”, у разі якщо облік ведеться в розрізі відокремлених підрозділів (роздрібних магазинів, філіалів).

Актуалізовано матеріали, присвячені методикам нарахування амортизації основних засобів. У них на прикладах розглянуто порядок призначення способу розрахунку амортизації при прийнятті до обліку основних засобів і числові приклади розрахунку амортизації по кожному з методів, передбачених п.26 П(С)БО 7.

Оновлена методика оформлення операцій фінансового лізингу в обліку підприємства – лізингоодержувача. Розглянуто порядок оформлення попередньої оплати за договором фінансового лізингу, надходження об’єкта лізингу, а також перерахування лізингового платежу і відсотків за вказаним договором.

Для користувачів конфігурацій “Бухгалтерія для України” та “Управління торговим підприємством для України” опубліковано опис варіантів обліку витрат, пов’язаних з будівництвом об’єктів основних засобів.

Користувачам конфігурації “Бухгалтерія для України” рекомендуємо ознайомитися з методикою оформлення повернення товарів від покупців в неавтоматизовану торгову точку. У ній описані варіанти оформлення повернень при обліку товарів у роздробі за ціною придбання, а також за продажною вартістю.

Користувачам конфігурацій “Управління торговим підприємством для України”, “Управління виробничим підприємством для України” і “Управління торгівлею для України” (ред. 2.3) рекомендуємо ознайомиться з актуалізованою методикою використання одиниць виміру. У ній описано порядок заповнення різних одиниць виміру для товару, а також надано приклад їх використання в документах і звітах.

Оновлено порядок роботи з найбільш затребуваними помічниками введення інформації: стартового, реєстрації нових контрагентів і введення номенклатури.

Для користувачів конфігурації “Управління виробничим підприємством для України” актуалізовано методику оцінки виконання планів за обсягами споживання ключових ресурсів, за допомогою звіту “Перевірка достатності ключових ресурсів”. Ця методика дозволяє аналізувати, за якими ключовими ресурсами певний план не може бути виконаний і повинен бути переглянутий.

Користувачам конфігурацій “Управління виробничим підприємством для України” і “Управління торгівлею для України” (ред. 2.3) рекомендуємо ознайомитися з порядком коригування вартості списаних товарів в управлінському та бухгалтерському обліку, у разі оприбуткування додаткових витрат на придбання товарів, після їх списання.

Для користувачів конфігурацій “Управління виробничим підприємством для України” і “Зарплата і Управління Персоналом для України” оновлено методику оформлення замін працівників організації. Матеріал буде цікавий підприємствам, у яких виникає необхідність оформляти заміну відсутнього працівника із звільненням і без звільнення від своїх основних обов’язків.

Для користувачів конфігурації “Роздріб для України” (ред. 2.0) у новому розділі “Початок роботи з програмою” опубліковано порядок введення інформації про користувачів, які працюватимуть в інформаційній базі. Описана послідовність введення інформації про користувача, що виконує функції адміністратора, а також порядок розмежування прав доступу користувачів.

Для користувачів прикладних рішень для бюджетних установ України, а саме, для користувачів конфігурацій “Бухгалтерія для бюджетних установ України” і “Комплексний облік для бюджетних установ України” у розділі “Облік необоротних активів та МБП” опублікована методика оформлення операції введення в експлуатацію основного засобу, що складається з окремих комплектуючих.

Для розробників систем на платформі “1С:Підприємство 8” опублікована редакція 2.1 конфігурації 1С:Перекладач.

У рубриці “Стандартні бібліотеки” оновлені “Бібліотека стандартних підсистем” (ред. 2.3) та “Бібліотека електронних документів” (ред. 1.3).

У рубриці “Технологічні питання великих впроваджень” оновлені: методика, що описує загальний підхід до оцінки продуктивності та оптимізації багатокористувацької системи, інструкція з проведення регламентних операцій на рівні СУБД для MS SQL Server, а також матеріал, що описує типові причини неоптимальної роботи запитів і методи оптимізації.

Для адміністраторів додана методика відновлення журналу реєстрації.

Поради лінії консультацій

У розділі оновлено перелік рекомендацій і порад по роботі в прикладних рішеннях для України.

1С:Звіт. Електронна звітність, обмін первинними документами

Матеріали надаються українською мовою фахівцями компанії “1С-СЕД”.

Рубрику “Методичні рекомендації з використання програми “1С:Звіт”” доповнено описом порядку реєстрація договорів про визнання електронних документів, а також порядком подання Повідомлень про реєстрацію нових сертифікатів ЕЦП при наявності діючих попередніх ключів ЕЦП.

Рубрику “Консультації з питань роботи з програмою “1С:Звіт”” доповнено переліком проблемних ситуацій і порядком їх виправлення.

Консультації для бухгалтера

У зв’язку з останніми змінами в законодавстві оновлено розділ “Лікарняні, декретні та інші види соціального забезпечення” довідника “Праця і заробітна плата”.

У розділі “Основні засоби” довідника “Податок на прибуток: від обліку до звіту” оновлено порядок обліку та приклади оформлення господарських операцій з капітальними інвестиціями та основними засобами у типовій конфігурації “Бухгалтерія для України”.

Оновлено підрозділи “Додаток 3: Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)” і “Додаток 4: Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми грошових коштів на рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, яка перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету (Д4)” розділу “Податкова звітність з ПДВ” довідника “Регламентована звітність”.

Додано нові консультації і питання у рубриці “Запитання – відповіді від тижневика “Головбух:БЮДЖЕТ””.

Додано нові консультації і питання у рубриці “Дебет-Кредит. Питання і консультації”.

На ІТС представлена нормативно-правова база “ЛІГА:ЗАКОН. Інформаційно-правова підтримка”, підготовлена ІАЦ “Ліга”, актуалізована станом на 28.12.2015 р.

Форми звітності, релізи програм і конфігурацій

В цей випуск включені наступні компоненти:

1С:Підприємство 8

§  1С:Підприємство 8. Версія 8.3.7.1790.

Релізи конфігурацій:

§  1С:Підприємство 8. Роздрібна торгівля для України, редакція 1.0. Версія 1.0.10 (оновлення).

1С:Підприємство 7.7

Форми звітності:

§  ЗА III КВАРТАЛ 2015 (випуск 2) для конфігурацій “Бухгалтерський облік для України” і “Виробництво + послуги + бухгалтерія для України”;

 

§  ЗА III КВАРТАЛ 2015 (випуск 2) для конфігурації “Бухгалтерія + торгівля + склад + зарплата + кадри для України”.