ДФС в листі від 07.04.2017 р № 7307/6/99-99-15-02-02-15 щодо оподаткування операцій з надання/отримання та неповернення у встановлений договором термін поворотної фінансової допомоги зазначає, що ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці для сум поворотної фінансової допомоги, наданої/отриманої платником податку на прибуток в 2016 – 2017 роках.

Крім того, ГФС роз’яснює (База знань “ЗІР”, категорія 108.01.02), що операція надання/отримання платником податків поворотної фінансової допомоги не підпадає під визначення поставки товарів/послуг і не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Дата отримання доходу юридичної особи – платника єдиного податку – це дата надходження грошових коштів. У зв’язку з цим юридична особа, яка отримала поворотну фінансову допомогу в період перебування на загальній системі оподаткування, при переході на спрощену систему не включає такі кошти в дохід платника єдиного податку.

Лист Державної фіскальної служби України від 07.04.2017 р. № 7307/6/99-99-15-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування операцій з надання/отримання та неповернення в установлений договором термін поворотної фінансової допомоги і, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє таке.

Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств операцій з надання/отримання поворотної фінансової допомоги

Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці на суми поворотної фінансової допомоги, наданої/отриманої платником податку на прибуток у 2016 – 2017 роках.

Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

Кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за операціями зі списання кредиторської заборгованості. Такі операції відображаються при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку.

При списанні дебіторської заборгованості слід врахувати, що згідно з вимогами пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:

  • на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

  • на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (пп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу).

Щодо оподаткування ПДВ операцій з надання/отримання поворотної фінансової допомоги

Згідно з підпунктами “а” та “б” п. 185.1 ст. 185 Кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та/або послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 Кодексу.

Постачання послуг – будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Отже, у зв’язку з тим, що операція з надання/отримання платником поворотної фінансової допомоги не підпадає під визначення операцій з постачання товарів/послуг, така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ.