ГУ ДФС Дніпропетровській області повідомляє, що п. 11 розділу I Закону України від 21.12.2016 р № 1 797-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні”, який набрав чинності з 1 січня 2017 року, внесено зміни до ст. 39 ПКУ, яка регламентує правила застосування трансфертного ціноутворення.

В оновленій редакції ст. 39 ПКУ визначено критерії визнання операцій контрольованими.

Першим критерієм ідентифікації контрольованої операції є розмір річного доходу платника податку від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку. У 2016 році він склав 50 млн. Грн. на рік. У 2017 році річний дохід – 150 млн. Грн. Тобто, якщо обсяг річного доходу (за мінусом непрямих податків) складе менше 150 млн. Грн., Такий платник податків не підлягає контролю трансфертного ціноутворення.

Другий критерій – обсяг операцій платника податків з контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку. У 2016 році він був 5 млн. Грн., В 2017 році він складе 10 млн. грн.

Оновлений третій критерій – вид контрагента. Змінами доповнено, що контрольованими будуть визнаватися і господарські операції, здійснювані з нерезидентами, що не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), в тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, і / або не є податковими резидентами держави, в якому вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.

Крім того, змінами доповнено критерій віднесення держав (територій) до переліку для цілей п.п. “В” п.п. 39.2.1.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Тепер сюди будуть потрапляти і держави, компетентні органи яких не забезпечують своєчасний і повний обмін податковою і фінансовою інформацією на запити українського податкового органу.

При цьому, з 1 січня 2017 року операції з контрагентом, зареєстрованим в державі (на території), включеної до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з 1 січня звітного року, наступного за календарним роком, в якому держави (території) були включені до такого переліку.

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.