ДФС наказом від 14.04.2017р № 266 внесено зміни до наказу від 24.10.2014 р № 213, яким затверджено Рекомендації щодо організації роботи головних управлінь ДФС України з прийому документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.

Змінами, зокрема, передбачено, що ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видається на підставі заяви, поданої суб’єктом господарювання до головного управління за місцем здійснення торговельної діяльності безпосередньо уповноваженою особою заявника, спрямованого рекомендованим листом або переданого через ЦОП, створені в ДПІ (крім створених в ДПІ в м Києві).

У заявах про видачу цих ліцензій вказується, зокрема, вид господарської діяльності.

У разі подання заяви через ЦОП уповноважена особа здійснює прийом документів і забезпечує їх передачу за реєстром до структурного підрозділу головного управління, до функцій якого належить здійснення загального діловодства, протягом одного робочого дня з моменту їх отримання.

Невідповідність розміру плати за ліцензію виду господарської діяльності, на провадження якого заявник має подати документи, і невідповідність поданих документів умовам провадження діяльності, що ліцензується, більше не є підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Ліцензія видається заявнику або уповноваженому на те представнику заявника за дорученням при пред’явленні ним документа, що посвідчує особу.