Список звітів які доступні в «M. E. Doc Online» для юридичних осіб, платників єдиного податку.

 

 1. Податкова звітність:
  • Єдиний податок:
   • Податкова декларація платника єдиного податку – юридичної особи
   • Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок
  • Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
  • Декларація акцизного податку
  • Податкова декларація екологічного податку
  • ( ФОП ) Податкова декларація про майновий стан і доходи
  • Звіт про контрольовані операції
  • Декларація про валютні цінності
  • Ф.№ ЗВР-1 Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій(розрахункових книжок)
  • Декларація про доходи, отримані від заняття підприємницькою діяльністю
  • Податкова декларація туристичного збору
  • Звіт про рух валютних цінностей за рахунком
   • Ресурсні платежі:
   • Розрахунок платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів
   • Податкова декларація з плати за землю
   • Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України
   • Ф.№2-ТП (водгосп) Звіт про використання води
  • Фінансова звітність:
   • Ф1. Баланс
   • Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
   • Ф3. Звiт про рух грошових коштiв  (за прямим методом)
   • Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
   • Ф4. Звіт про власний капітал
  • Другие формы налоговой отчетности.
  • Формы первичного налогового учета:
   • Книга обліку доходів
   • Книга обліку доходів і витрат
 2. Статистична звітність по видам діяльності.
 3. Фінансова звітність
  • Ф1. Баланс
  • Ф1. Консолідований баланс
  • Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
  • Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)
  • Ф3. Звiт про рух грошових коштiв  (за прямим методом)
  • Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
  • Ф4. Звіт про власний капітал
  • 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
  • 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
 4. Звітність ЄСВ (додатки 4, 5, 6, 7).
 5. Звітність ФСС:
  1. Державна служба зайнятості
   • Форма №4-ПН. Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці
   • Форма №3-ПН. Інформація про попит на робочу силу (вакансії)
   • Форма №1-ПА . Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні
   • Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
   • Другие формы отчетности
  2. Фонд соціального захисту інвалідів.
   • 10-ПІ. Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів
   • Другие формы отчетности
  3. ФСС НВП
   • (нещ.вип.) Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності
   • Другие формы отчетности
  4. ФСС з ТВП
   • Ф4-ФСС з ТВП Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
   • Ф14-ФСС з ТВП Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення
   • Другие формы отчетности
 6. Договори, заяви, Карточки приєднання до систем подачі електронної звітності державних органів. 
 7. Запроси в рамках використання різних сервісів від ДФС України.