ГУ ДФС в Тернопільській області повідомляє, що відповідно до частини тринадцятої ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – Закон) роздрібна торгівля, зокрема, алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб’єктом господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Згідно із частиною двадцять п’ятою ст. 15 Закону у додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями зазначається адреса місця торгівлі і вказуються перелік електронних контрольно-касових апаратів/книг обліку розрахункових операцій (далі – КОРО) та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери КОРО, які знаходяться у місці торгівлі.

При зміні відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов’язаних з реорганізацією суб’єкта господарювання), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання ліцензію з урахуванням змін.

Законом не встановлено окремих вимог до заяви та пакету документів, які подаються для внесення змін щодо реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО), через які здійснюється реалізація алкогольних напоїв, зазначених у додатку до ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Тому для внесення змін у додаток до ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями щодо РРО (КОРО) необхідно подати заяву довільної форми із зазначенням адреси місця торгівлі, переліку РРО (КОРО), які знаходяться у місці торгівлі та інформації про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень РРО (КОРО), які знаходяться у місці торгівлі, дату початку їх обліку в органах державної фіскальної служби, а також документи, які потребують внесення змін (ліцензія з додатком).

Орган ліцензування на підставі такої заяви протягом трьох робочих днів видає переоформлену ліцензію з урахуванням змін (якщо в результаті внесення таких змін у суб’єкта господарювання кількість РРО (КОРО) залишається незмінною або зменшується).

Якщо в результаті внесення змін у суб’єкта господарювання передбачено збільшення кількості РРО (КОРО), то додатково необхідно внести плату за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями в розмірі, передбаченому ст. 15 Закону.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями справляється щоквартально рівними частками.

При цьому, відповідно до абзацу сьомого частини другої ст. 17 Закону при роздрібній торгівлі алкогольними напоями через РРО (КОРО), не зазначені у ліцензії, до суб’єкта господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірі 200 відсотків вартості реалізованої через такі РРО (КОРО) продукції, але не менше 10000 гривень.