В ГУ ДФС у Чернівецькій області звертають увагу, що порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу, отриманого платником податку (визначення кола платників податку, об’єкта та бази оподаткування, ставки податку, переліку доходів, які включаються або не включаються до загальногомісячного (річного) оподатковуваного доходу), та порядок подання податкової декларації фізичною особою-платником податку регламентуються розділом IV Податкового кодексу України.

Податкова декларація платниками податку на доходи фізичних осіб подається за базовий звітний (податковий) період, який дорівнює календарному року, до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених зазначеним вище розділом ПКУ.

Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, щонастає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею декларації.

Відповідно, кінцевий термін подання у поточному році податкової декларації за результатами 2016 року – 3 травня 2017 року (з урахуванням п. 49.20 ст.49 ПКУ), граничний термін сплати податкового зобов’язання, визначеного у такій декларації – 31 липня 2017 року.

Разом з тим, п. 102.6 ст. 102 ПКУ передбачено, щограничні строки для подання, зокрема, податкової декларації, підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник протягом зазначених строків: перебував за межами України; перебував у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден; перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду; мав обмежену сводобу пересування у зв’язку з ув’язненнямчи полоном на території інших держав або в наслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально; був визнаний за рішенням суду безвісно відсутнім або передбував у розшуку у випадках, передбачених законом.

Наголошуємо, штрафні санкції, визначені ПКУ, не застосовуються протягом строків продовження граничних строків подання податкової декларації згідно з цим пунктом.

Крім того, у разі перебування фізичної особи-платника податку за межами України документальним підтвердженням є, зокрема, паспорт громадянинаУкраїни для виїзду за кордон або інший документ, що дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну, з візами та без віз (для країн, в’їзд громадян України на території яких не потребує наявності візи (дозволу на виїзд)) і відповідними позначками органів державної прикордонної служби (за наявності).