Як уже відомо, для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість, 28.07.2015 року вступила в дію нова форма (далі Форма) та порядок (далі Порядок) ведення книги обліку доходів та витрат відповідно доНаказу Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579 «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення».

Особливості заповнення та основні відмінності у версіях ми розглянемо нижче, а зараз пропонуємо звернути увагу на те, що вищезазначеним законом передбачено ведення книги в паперовому (п.3 Порядку) або в електронному вигляді (п.4 Порядку). Однак електронна книга має неабиякі переваги, серед яких:

 • можливість ведення книги у будь-якому місці, за наявності інтернету;
 • швидкий і водночас зручний процес формування та подання податкової звітності до контролюючих органів;
 • гарантія безпечного зберігання інформації на сервері;
 • можливість виправлення помилок;
 • захищений доступ до інформації, передбачений тільки для власника книги.

Ведення книги обліку доходів та витрат в електронному вигляді.

Згідно з п. 4 Порядку, платнику податку необхідно дотримуватися такої послідовності дій:

 1. отримати посилені сертифікати відкритих ключів;
 2. укласти договір про визнання електронних документів з контролюючим органом за основним місцем обліку;
 3. сформувати та надіслати до контролюючого органу електронну заяву про обрання способу ведення книги в електронній формі;
 4. отримати від контролюючого органу, за основним місцем обліку протягом 3 робочих днів повідомлення про реєстрацію книги із зазначенням реєстраційного номеру книги та дати її реєстрації.

І лише після отримання платником податку повідомлення про реєстрацію книги та присвоєння реєстраційного номеру, платник може здійснювати операції з ведення книги в електронному вигляді згідно з Порядком.

Проте  на сьогоднішній день залишається відкритим питання подачі платником заяви в електронному вигляді та отримання від контролюючого органу відповіді, щодо присвоєння реєстраційного номеру книзі.

З боку розробника ПК «M.E.Doc IS» у ДФСУ 27.07.2015 року було направлено лист з питанням щодо реалізації механізму обміну електронними заявою та повідомленням між платником та контролюючим органом. Наразі відповідь від податківців ще не надійшла. Таким чином,  інформація щодо механізму подачі платниками електронних заяв для ведення книги в електронному вигляді та отримання повідомлення з реєстраційним номером книги, поки що відсутня.

Особливості заповнення книги обліку доходів та витрат в електронному вигляді.

Пропонуємо ознайомитись з основними правилами заповнення книги, передбачені Порядком.

Внесення даних за підсумками робочого дня здійснюється щоденно, але не пізніше наступного календарного дня.

Щодо помилок, у книзі в електронному вигляді допускаються виправлення або коригування шляхом доповнення рядка, в якому відображається від’ємне або позитивне значення.

Записи у книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Відповідно до Порядку, платник заносить відомості до книги наступним чином:

 1. у графі 1 зазначається дата запису;
 2. у графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги;
 3. у графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати;
 4. у графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати  (розраховується як різниця граф 2 і 3);
 5. у графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);
 6. у графі 6 відображається загальна сума доходу як сума граф 4 і 5.
  Таким чином, у графах 2-6 щоденно відображається дохід від здійснення господарської діяльності (що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до п. 293.2 та п.п 2 п. 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу) із зазначенням сумарних підсумків за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі;
 7.  у графах 7 і 8 відображаються відповідно вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15 % (п. 1-5 п. 293.4 статті 293 глава 1 розділу XIV Кодексу).

Книга зберігається у платника податку протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

Основні відмінності у версіях книги обліку доходів та витрат та реалізація у програмних комплексах.

Відмінностей між старою та новою версією книг, наразі, небагато. Основною відмінністю нової книги від старої є відсутність графи «Сума заборгованості за якою минув строк позовної давності», таким чином кількість граф у книзі скоротилася з 9 до 8.

Дані книги заповнюються щоденно у гривнях з копійками, згідно ведення господарської діяльності.

Як було зазначено вище, внесення виправлень здійснюється шляхом нового запису (з відображенням від’ємного або позитивного значення).

В програмних комплексах «M.E.Doc IS» та СОТА книгу обліку доходів та витрат реалізовано як первинний документ з чар – кодом PD800303. Ведення книги в електронному вигляді надає можливість платнику швидко формувати та подавати до контролюючих органів податкову звітність.

Матеріали:

НАКАЗ № 579 Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0800-15