Питання електронного аміністрування ПДВ хвилює всіх без виключення бухгалтерів уже довгий час. Питань накопичилося значно більше, ніж відповідей. Тому розробник програми «M.E.Doc» в ході просвітницької програми «Допоможемо бухгалтеру», спираючись на офіційні дані Державної фіскальної служби, вирішив створити матеріал, який би роз’яснив бухгалтерам  окремі аспекти прийдешніх змін та навчив, як застосовувати їх у програмі «M.E.Doc».

Необхідно знати

Що таке СЕА ПДВ?

Система електронного адміністрування податку на додану вартість (далі СЕА ПДВ) призначена для безперервного оперативного контролю формування  важливої складової бюджету країни – податку на додану вартість. Головною метою впровадження СЕА ПДВ є запобігання зловживань шляхом незаконного отримання відшкодування ПДВ із бюджету.

Завдяки СЕА ПДВ інформація про об’єми бюджетних ресурсів з ПДВ стає доступною у кожний момент часу (а не по закінченню звітного періоду, коли платники склали декларації), крім того, СЕА ПДВ дає можливість оперативно регулювати процес формування зобов’язань і податкового кредиту кожного з платників таким чином, щоб в цілому по країні сума відшкодування ПДВ не перевищувала суму надходжень цього податку до бюджету.

Система електронного адміністрування ПДВ не вносить кардинальних змін в загальні принципистягування ПДВ, затверджені Кодексом. Норми Кодексу, що визначають коло платників ПДВ, об’єкт оподаткування, принципи формування податкових зобов’язань та податкового кредиту, залишаються незмінними.

Що таке ПДВ-рахунки?

Електронні ПДВ-рахунки – одна з головних складових СЕА ПДВ. Саме за допомогою ПДВ-рахунків здійснюється безперервний та ефективний контроль формування та відшкодування податку на додану вартість.

Створення ПДВ-рахунку не потребує додаткових дій від власників бізнесу чи бухгалтерів – рахунок відкриває Казначейство на підставі даних ДФС та сповіщає про  це платника податків. Відкриття та обслуговування електронних рахунків  здійснюється на безоплатній основі, так само як і надання інформації про рух коштів на них (за відповідним запитом платник податків) без обмеження в кількості запитів і в часі.

Коли електронне адміністрування стане обов’язковим?

Система електронного адміністрування ПДВ запроваджується поетапно:

  • з 1 лютого до 1 липня 2015 року – у тестовому режимі;
  • з 1 липня 2015 року – на постійній основі.

Тестовий режим електронного адміністрування

Як зазначалося, з 1.02.2015р. до 01.07.2015р. електронне адміністрування ПДВ діє у тестовому режимі. Що це означає?

Фактично, держава надала українським бухгалтерам шанс не тільки спробувати, але й повністю налаштувати систему адміністрування ПДВ перед її остаточним введенням. Враховуючи те, що СЕА ПДВ передбачає накладання штрафів аж до 40% суми ПДВ (детальніше читайте у розділі ), єдиним розумним та передбачливим рішення буде повноцінне тестування всіх операцій, які з 1 липня виконувати буде обов’язково.

Нагадаємо особливості СЕА ПДВ у тестовому режимі:

1. Нова система передбачає реєстрацію податкових накладних у ЄРПН та надання документів контрагентам виключно в електронній формі.

2. Всі податкові накладні та розрахунки коригування, сформовані за операціями, датованими починаючи з 1 лютого 2015 року, підлягають обов’язковій реєстрації в ЄРПН.

3. Термін реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН становить 15 календарних днів з дати складання податкової накладної/розрахунку коригування (п. 201.10 ПКУ).

4. Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН протягом тестового режиму здійснюється незалежно від наявності «вхідних» податкових накладних, сплати ПДВ при розмитненні товарів, а також без поповнення рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ (абзац другий пункту 35 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу).

Тепер платники податку мають можливість отримувати з ЄРПН електронні податкові накладні/розрахунки коригування, які зареєстровані в ЄРПН їх контрагентами – постачальниками. Для цього покупець надсилає в електронному вигляді запит до ЄРПН, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН та саму податкову накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді.

Податкова накладна, яка отримана в електронному вигляді з ЄРПН покупцем, вважається такою, що отримана від постачальника.

Що реалізовано у «M.E.Doc»?

У програмі (модуль «Облік ПДВ») виконується повний цикл роботи з податковими накладними: створення, реєстрації та обмін з контрагентами. Для Вашої зручності процедуру максимально спрощено, вона виконується у декілька елементарних кроків.

Також створено режим обміну з контрагентами, які використовують інші програми/сертифікати інших АЦСК: користувач програми «M.E.Doc» здійснює обмін у звичайному режимі, а його контрагенту потрібно лише зареєструватися у веб-сервісі «M.E.Doc Online» – і йому безкоштовно буде доступний обмін податковими накладними з усіма контрагентами. Детальніше

Користувачі програми «M.E.Doc» можуть отримувати перелік зареєстрованих на них податкових накладних (зокрема і самі документи) шляхом подання запиту безпосередньо до ЄРПН. Детальніше

Робочий режим електронного адміністрування

Після впровадження робочого режиму електронного адміністрування у роботі бухгалтерів відбудуться певні зміни, які потребуватимуть підвищеної уважності та постійного контролю.

Стан ПДВ-рахунку. Яка сума має бути на ПДВ-рахунку? На скільки і як часто його поповнювати? Що робити, якщо на ПДВ-рахунку недостатньо коштів?

Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН здійснюватися в межах суми, обчисленої за формулою:

∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПoпРах – ∑НаклВид – ∑Відшкод – ∑Перевищ

де:

ΣНакл – сума потенційних податкових накладних

∑НаклОтр – ПДВ по отриманим платником податку податковим накладним

∑Митн – ПДВ, сплачений при імпорті товарів

∑ПoпРах – поповнення рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ

∑НаклВид – ПДВ за вже виданими платником податковим накладним

∑Відшкод – ПДВ, заявлений до бюджетного відшкодування

∑Перевищ – сума перевищення ПДВ-зобов’язань, задекларованих у декларації з ПДВ, над сумою ПДВ в складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному Реєстрі податкових накладних.

(формулу встановлено пунктом 200-1.3 ст 200-1 розділу V Кодексу)

У разі нестачі коштів на електронному ПДВ-рахунку є можливість його поповнення.  Поповнення відбувається шляхом перерахунку коштів з розрахункового рахунку підприємства на електронний, сумами, необхідними для подальшої реєстрації ПН та РК в ЄРПН. Єдина умова – на рахунку завжди має буде позитивний баланс. В іншому випадку ви просто не зможете зареєструвати податкову накладну і наражатиметесь на небезпеку штрафів.

Увага! Платникам податку з 01.07.2015 р. автоматично буде збільшено розмір суми, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в ЄРПН. Збільшення відбудеться на суму середньомісячного розміру суми податку, задекларованої платником до сплати до бюджету за останні 12 звітних (податкових) місяців/4 квартали та погашеної. Розмір такої суми підлягає щоквартальному автоматичному перерахунку.

А також звертаємо Вашу увагу, що залишки від’ємного значення, що виникли (задекларовані) у звітних періодах до 1 лютого 2015 року, за вибором платника:

–  або збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати ПН/РК в ЄРПН, визначену п. 2001.3 ПКУ, з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту в декларації за звітний (податковий) період, (пп. «а» п. 33 підрозділу 2 розділу XX ПКУ);

–  або підлягають поверненню платнику в порядку, визначеному ст. 200 ПКУ, який діяв у 2014 році (пп. «б» п. 33 підрозділу 2 розділу XX ПКУ).

Суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ за станом на 01.07.2015р. (або на дату згідно з рішенням ВРУ) автоматично збільшують суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування в ЄРПН, після чого вважаються погашеними.

 Штрафи. Податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних можуть бути зареєстровані в ЄРПН після закінчення 15-денного терміну реєстрації  протягом 180 днів. Після порушення граничного  п’ятнадцятиденного терміну реєстрації  з  платників податків буде стягнуто штраф  у розмірі від 10% до 40%  від суми ПДВ вказаній в ПН, РК.

10% –  у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;

20%  – у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

30%  – у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

40%  – у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.

ПРИКЛАД: Дата виписки податкової накладної – 2 липня 2015 р. Останній день реєстрації такої податкової накладної  -17 липня 2015 р. 18 липня настане перший день порушення терміну реєстрації з штрафними санкціями у розмірі 10% від заявленої суми ПДВ .

Нагадуємо, що до 1.07.2015 р. штрафні санкції 10% не застосовуються. Звертаємо Вашу увагу, що в тестовому режимі не застосовуються штрафні санкції тільки у розмірі 10%, всі інші нараховуються згідно законодавства.

Що реалізовано у «M.E.Doc»?

На разі у програмі вже функціонує дві важливі функції, які стануть Вам постійним вірним помічником з початку остаточного впровадження електронного адміністрування ПДВ.

      1. Запит щодо отримання реквізитів рахунку та відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість – розділ «Довідки державних органів – Інформаційна довідка».

На даний запит прийде Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ (форма JF1401206).

Зверніть увагу, що такий Витяг, крім реквізитів рахунку, надає Вам повну інформацію з Системи електронного адміністрування ПДВ: дані про поточний стан ПДВ рахунку та рух грошових коштів на ньому, сумам кожної складової ліміту, на який Ви вправі реєструвати податкові накладні та / або розрахунки коригування в ЄРПН.

      2. Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки  (форма JF1301303) – розділ  «Довідки державних органів».Детальніше (інструкція)

На цей запит ДФСУ надішле платнику податку відповідь на запит в електронному вигляді – Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування (форма JF1401303).

*Дані операції доступні власникам ліцензійної версії модуля «Звітність».