У модулі «Електронний документообіг з додатковими можливостями» 25.08.2015 року планується випуск доопрацювання пов’язаної з реверсом податкових накладних.

 

Суть доопрацювання полягає в наданні платнику можливості створення виданих податкових накладних на підставі отриманих з урахуванням частки (%) суми ПДВ, не призначеної для включення до ПК.

Законодавчою базою, для розробки такого функціоналу послужили пункт 199.1 і 199.2 ПКУ:

«199.1. У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти і зареєструвати відповідні податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних на частку сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

199.2. Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік.  Визначена у процентах величина застосовується протягом поточного календарного року.»