Звертаємо увагу користувачів на те, що в оновленні комп’ютерної програми «M.E.Doc» 10.01.165 версії, виправлено розрахунок у графі 5, Розділу 1 Додатка 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів», а саме, округлення значення графи 5 «Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету (грн) (гр. 3 х гр. 4) / 100» до 3-х знаків після коми.

Платникам, які відзвітували за формою J0295605/F0295605 Додаток 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів», необхідно повторно подати звіт, попередньо скориставшись перерахунком звіту, F6.

В результаті перерахунку повинно відобразитись значення з 3-ма знаками після коми, без округлення до другого знаку (наприклад – 2,450, а повинно бути 2,448)