Облік фінансів в системі “ІС-Про” складається з трьох підсистем: “Облік коштів”, “Розрахунки з контрагентами” та “Облік договорів”.

Облік коштів

Підсистема Облік коштів призначена для ведення обліку наявності і руху грошових коштів, ведення розрахунків з підзвітними особами та депонентами.

 • Ведення кошторису витрат організації.
 • Багаторівневий аналітичний облік (КФК, КЕКВ, контрагент, співробітник, договір і т.д.)
 • Облік отриманих асигнувань.
 • Ведення юридичних і фінансових зобов’язань.
 • Облік обороту грошових коштів загального та спеціального фондів бюджету.
 • Створення банківських і касових платіжних документів.
 • Ведення касової книги для бюджетних організацій.
 • Створення авансових звітів та облік розрахунків з підзвітними особами.
 • Виплата заробітної плати за платіжними відомостями (касових ордерів)
 • Облік депонованої заробітної плати
 • Формування меморіальних ордерів.
 • Формування місячної, квартальної та річної звітності (баланс, довідка про баланс….).
 • Формування карток аналітичного обліку.
 • Формування Головної книги.
 • Оборотно-сальдовий баланс в розрізі аналітики.

Розрахунки з контрагентами

 • Картотека обліку взаєморозрахунків.
 • Рахунки оплати та отримання коштів.
 • Формування актів звірки.
 • Формування актів приймання і виконання робіт.
 • Ведення податкових документів для позабюджетної діяльності організації.

Облік договорів

Підсистема Облік договорів призначена для обліку договорів і контрактів і охоплює різні види договірної діяльності.

 • Ведення картотеки договорів з постачальниками, підрядниками та замовниками.
 • Формування документів на основі договорів.
 • Контроль розрахунків та виконання договорів.