Інвентиразація основних засобів.


 • Створення відомості інвентаризації:
  • Меню Облік основних засобів → Відомість інвентаризації ОЗ
  • Меню Реєстр → Створити(INS) – створити нову відомість. При створенні відомості інвентаризації необхідно заповнити.
  • Дату створення відомості. На цю дату будуть формуватися документи руху, створені через відомість інвентаризації.
  • Номер відомості.
  • Період проведення інвентаризації.
   • Початок періоду – інформаційне поле, що, за замовчуванням, заповнюється датою, рівній даті створення відомості.
   • На дату закінчення інвентаризації відбувається закриття відомості, і формуються записи по інвентаризації, які можна побачити на закладці Рух картки об’єкта.
  • Примітка – поле інформаційне.
  • Критерій відбору карток. Обов’язковість заповнення цих полів визначається користувачем. Якщо заповнити дані поля, то у відомість попадуть лише карточки, які відповідають критерію відбору…
   • МВО
   • Підрозділ
   • Рахунок обліку
   • Приналежність.
   • Тип картки 
   • Місцезнаходження
  • Використовувати користувальницький фільтр – режим дозволяє використовувати запити по побудованому користувачем фільтру

Усі реквізити карток, що беруть участь в інвентаризації, беруться на початок дати створення відомості. 
У випадку розбіжності даних по бух. обліку і фактичних даних можуть бути створені документи руху безпосередньо у відомості інвентаризації.
Документ руху може створюватися по окремому об’єкті по пункту меню Документ – Створити – Документ руху.
Можливе створення наступних документів:

 • Документи внутрішнього переміщення створюються тільки по об’єктах, що фактично знаходяться в наявності, тобто первісна вартість і кількість по бух. обліку.
 • Документ зміни вартості формується по тим об’єктам, у яких фактична первісна вартість відрізняється від первісної вартості по бух. обліку, крім карток, у яких у відомості інвентаризації первісна вартість і кількість або в бух. обліку, або фактично рівні 0. При формуванні документа ознака зміни вартості проставляються автоматично, також як і всі інші реквізити. Єдиний параметр доступний для коректування – сума зміни накопиченого зносу.
 • Документ списання може бути створений по тим об’єктам, у яких фактичні первісна вартість і кількість рівні 0.
 • Документ надходження створюється тільки в момент уведення неврахованого об’єкта з пункту верхнього меню Документ / Створити / Об’єкт / Неврахований об’єкт, причому МВО і підрозділ підтягуються з заголовка відомості інвентаризації, якщо такі набрані.

Видалення документів руху можливо тільки у відомості інвентаризації. Існують два способи видалення окремого документа:

 • при видаленні рядка;
 • при виклику з пункту меню Документ – Документ руху або у вікні перегляду документів по клавіші Del. Причому якщо віддаляється документ надходження, то відбувається видалення і картки об’єкта.

При видаленні відомості інвентаризації віддаляються всі документи руху, створені у відомості.
Після того, як усі процедури будуть закінчені, відбувається закриття відомості, що одержує статус В обліку. Коректування рядків, а також створення, редагування і видалення документів руху в закритій відомості заборонено.
Якщо потрібне наступне відкриття відомості, то воно можливо при дотриманні наступних умов:

 • якщо немає документів руху з більш пізніми датами по об’єктах інвентаризації, що входить у дану відомість;
 • якщо немає карток у цій відомості, що входять в іншу, що має статус Чернетка, крім випадків, коли подвійна входимість дозволена. Тобто, якщо в картки первісна вартість і кількість по бух. обліку рівні 0, тоді дозволяється наявність карток в інших відомостях, якщо в них фактичні первісна вартість і кількість рівні 0, і навпаки.