Інструкція для проведення інвентаризації в 2016 році.


УВАГА!! Шаблони звітів зроблені для ІС-ПРО версії не нижче 7.11.017

Як реалізувати в ІС-ПРО

 1. Ввести інвентаризаційні комісії у всіх модулях системи. Якщо інвентаризаційна комісія одна-її потрібно вводити ОКРЕМО ДЛЯ КОЖНОГО МОДУЛЯ.  Так як комісії вводяться у всіх однотипно опишу на прикладі модуля “Головна книга”
  1. Меню Головна книга →Налаштування→ Довідники → Комісії
  2. У вікні списку комісій нажати INS
  3. Вибрати тип комісії “Інвентаризаційна”
  4. Заповнити поля
   1. Дата комісії – Дата з якої призначена комісія
   2. Найменування – Рекомендую в найменуванні писати до якого модуля відноситься комісії. Поле інформаційне. В звіти не попадає.
   3. Тип документи – Розпорядчий документ, яким призначена комісія. (Наказ, розпорядження….)
   4. Дата документу – Дата розпорядчого документу
   5. Номер документу – Номер розпорядчого документу
   6. У вікні “Підписи” по клавіші INS внести голову та членів комісії
   7. Якщо внесете працівників із статусом “Перевірив”, “Виконавець” – то в актах будуть заповнені відповідні поля
  5. Нажати ОК. В списку комісій у вас появиться запис…
  6. Подібним чином ввести комісії в модулях:
   1. Основні засоби. (Меню Облік основних засобів →Налаштування →Довідники → Комісії(підписи))
   2. Облік запасів. (Меню Облік запасів →Налаштування →Довідники → Комісії(підписи))
   3. Облік грошових коштів.  (Меню Облік грошових коштів →Налаштування →Довідники → Комісії(підписи))
  7. Виконати імпорт шаблонів типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації (Згідно Наказу 572). Для цього:
   1. Завантажити архів rep091116.zip 
   2. Виконати імпорт шаблонів (можна всі зразу…)
   3. Для роботи із шаблонами маєте зробити налаштування меню звітів в кожному документі….

Деякі пояснення до шаблонів

rn311016_05

В архіві шаблони наступних звітів:

 1. R868 – Інвентаризаційний опис необоротних активів;
 2. R159 – Інвентаризаційний опис запасів;
 3. R159 – Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання;
 4. R869 – Звіряльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів;
 5. R160 – Звіряльна відомість результатів інвентаризації запасів;
 6. R386 – Акт про результати інвентаризації грошових коштів;
 7. R159 – Акт інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності;
 8. R008 – Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами;
 9. R008 – Довідка до акту інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами;

Практично всі звіти ідуть в двух варіантах…. для одностороннього і двух стороннього друку…

Якщо в назві шаблону є коментар ЗЕРК. ПОЛЯ, то це значить що звіт розрахований на двухсторонній друк…

Де які звіти друкувати:

 • Головна книга – Звіти:
  • Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами;
  • Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання;
  • Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків;
  • Протокол інвентаризаційної комісії.
  • rn311016_06
 • Облік грошових коштів – Звіти
  • Акт про результати інвентаризації грошових коштів;
 • Облік основних засобів – Відомість інвентаризації.Друк документа
  • Інвентаризаційний опис необоротних активів;
  • Звіряльну відомість результатів інвентаризації необоротних активів;
 • Облік запасів – запаси на складах -Інвентаризація запасів. Друк документа
  • Інвентаризаційний опис запасів;
  • Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання;
  • Звіряльну відомість результатів інвентаризації запасів;
  • Акт інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності;
  • Протокол інвентаризаційної комісії.