КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 17 липня 2003 р. № 1078

Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення


П. 10-2. Для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість та у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.

Реалізація в системі ІС-ПРО

Починаючи з версій  ІС-ПРО 7.10.031,  7.11.017  в розділ “Призначення і переміщення” додано поле “Базовий місяць індексації  доходу”.