Підсистема “Управління студентами” системи “ІС Про” дозволяє здійснювати задачі обліку і керування даними про студентів в навчальних закладах. За допомогою підситеми здійснюється:

  • ведення особових справ студентів;
  • формування наказів по студентам, в  т.ч. про переведення на наступний курс/навчальний період;
  • ведення документообігу по студенту від поступлення до закінчення навчального закладу;
  • розрахунок стипендій, інших нарахувань, оплати за гуртожиток;
  • формування графіку екзаменаційної сесії;
  • формування екзаменаційної відомості;
  • розрахунок середнього балу;
  • призначення стипендії на підставі середнього балу;
  • формування звітності.