Управління персоналом в системі “ІС-Про” складається з підсистем “Облік кадрів” і “Облік праці та заробітної плати”.

Облік кадрів

Підсистема Облік кадрів дозволяє здійснювати задачі обліку та керування кадровими ресурсами підприємства. За допомогою підсистеми проводиться:

 • ведення особистих справ співробітників
 • створення та ведення графіка відпусток
 • створення штатного розпису
 • внесення змін у штатний розпис
 • створення шаблонів наказів,
 • формування наказів на підставі шаблонів,
 • формування різної звітності
 • передача даних у підсистему Облік праці та заробітної плати для розрахунку заробітної плати

Облік праці і заробітної плати

Підсистема Облік праці і заробітної плати забезпечує виконання наступних функцій:

 • Розрахунок різних видів нарахувань і утримань по заробітній платі і відрахувань у фонди
 • Можливість настроювання алгоритму користувача для розрахунку суми за видом оплати або нарахуванням у фонд
 • Ведення особових рахунків співробітників
 • Збереження наказів на призначення і переміщення працівників
 • Збереження архіву розрахункових листків працівників до 10 років
 • Підтримка довільної кількості різних графіків роботи
 • Ведення табельного обліку по дням або підсумовано за місяць
 • Можливість автоматичного перерахунку сум видів оплат і нарахувань у фонди за закриті періоди у випадку змін законодавства або виявлення помилок
 • Використання даних наказів при перерахунках закритих періодів
 • Підтримка обліку внутрішнього сумісництва
 • Можливість обробки і збереження первинних документів у виді пачок (папок)
 • Обробка індивідуальних і бригадних нарядів
 • Формування платіжних відомостей. Взаємозв’язок з касою
 • Можливість виплати заробітної плати та аліментів через касу, банк або поштою
 • Можливість формування платіжних доручень на перерахування податків і внесків у бюджет і позабюджетні фонди при формуванні платіжних відомостей
 • Формування списків на перерахування. Взаємозв’язок з банком
 • Можливість формування проведень та їх передачі у підсистему Головна книга
 • Формування звітів за видами оплат, замовленнями, бухгалтерськими рахунками, нарахуваннями у фонди і т.д. Звіти формуються по підприємству і по підрозділах
 • Можливість формування звітів за поточний період і за закриті періоди
 • Формування довідок і звітів
 • Можливість експорту даних у систему M.E.DOC