Часом виникає потреба перенести звіти із однієї бази в іншу… Наприклад у Ваших знайомих налаштований звіт, який підходить і для Вас.


 Бажано щоб версія системи із якої експортується співпадала із версією в яку імпортується…

 Процес переносу звіту із однієї бази в іншу ділиться на 2 операції:

  1. Експорту звіту 
  2. Імпорту звіту 

Експорт звіту

Для перенесення шаблонів звітів використовується експорт шаблонів. Експорт проводиться одного шаблону за раз.

При виборі форм звітів існує можливість експортувати файли, що містять шаблони звітів.

Вікно Настроювання меню звітів викликається з будь якого модулю системи де є формування звітів (клавіші F9Alt+F9Ctrl+F9), далі по комбінації клавіш Shift+ F4 викликається вікно настроювання меню).

У вікні Настроювання меню звітів необхідно встановити курсор на звіт, який плануєте експортувати. Меню Реєстр/Експорт або використовуючи комбінації клавіш Alt+Е

Відкривається вікно Експорт шаблонів, у якому здійснюється вибір каталогу для розміщення шаблону звіту. 

У випадку успішного експорту система видасть повідомлення ” Виконано експорт шаблону” .

Імпорт звіту

При виборі форм звітів  існує можливість імпортувати файли, що містять шаблони звітів.

Вікно Настроювання меню звітів викликається з будь якого модулю системи де є формування звітів (клавіші F9Alt+F9Ctrl+F9 ), далі по комбінації клавіш Shift+F4 викликається вікно настроювання меню).

 У вікні Настроювання меню звітів пункту меню Реєстр / Імпорт або використовуючи комбінації клавіш Alt+I відкривається вікно Імпорт шаблонів, у якому здійснюється вибір каталогу та файлів шаблонів звітів.

Відкриється вікно Імпорт шаблонів. В полі Каталог із шаблонами звітів необхідно вказати (вибрати) шлях до папки із шаблонами звітів. Після вибору папки у вікні  появиться реєстр звітів. Необхідно відмітити ті шаблони, які плануєте імпортувати. Після цього нажати ОК.

По завершенню імпорту система видасть повідомлення ” Імпорт завершено” .

Вам залишається зкопіювати імпортований шаблон в свої меню звітів для роботи.