Згідно Додатку 8 Постанови НБУ  № 22 від 21.01.2014 р. під час сплати платежів до бюджету в полі  ОТРИМУВАЧ зазначаються:

 •  найменування (повне або скорочене) відповідної установи,  на ім’я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів;
 • найменування території;
 • код бюджетної класифікації.

Для виконання цих вимог потрібно зробити натупне:

 1. В довіднику  “Джерела фінансування” необхідно добавити коди бюджетної класифікації, які використовуються у вашій організації.
 2. При заповненні платіжного доручення під час сплати до бюджету в полі “Код дохода” вибирати відповідний код бюджетної класифікації.

Для коректного формування файлу платежів для казначейства необхідно:

 • Закачати файл із шаблоном  (KASNA2014.zip).
 • Зберегти  файл  (KASNA2014.FFI) із архіву в любу папку. Запишіть(запам’ятайте) куди зберегли.
 • Зайти в ІС-ПРО з правами адміністратора.
 • Меню “Облік грошових коштів” -” Розрахункові і валютні рахунки” – “Клієнт-банк”.
 • Закладка “Вихідні”.
 • Меню “Реєстр” – “Вибір конфігурації CTRL+K” – відкриється вікно “Вибір протоколу”.
 • Нажати Ins – Відкриється вікно “Додати/скоригувати протокол”.
 • Найменування  – “Казна 09/14”.
 • Проотокол – вибрати “Пользовательсий”.
 •  Встановити курсор на створений протокол і нажати ОК.
 • Меню “Реєстр” – “Параметри системи  CTRL+R”.
 • Закладка “Вихідні”.
 • Нажимаємо кнопку “Из файла”.
 • Знаходимо файл KASNA2014.ffi, встановлюємо на нього курсор  і вибираємо його.
 • На запит  “Все текущие изменения в настройке будут утеряны. Продолжить?” відповідаємо ОК.
 • Заповнюємо поля як на малюнку.  В полі “Шлях до файлу” можете вказати свій диск.
 • Нажати OK.

УВАГА! Після налаштувань кожен користувач, який працює із платежами має вибрати для роботи створений шаблон. Для цього в “Кієнт-банк”зайти в меню “Реєстр” – “Вибір конфігурації CTRL+K”. Вибрати “Казна 09/14”

Для коректного формування файлу платежів для казначейства необхідно:

 • Закачати файл із шаблоном  (KASNA2014.zip).
 • Зберегти  файл  (KASNA2014.FFI) із архіву в любу папку. Запишіть(запам’ятайте) куди зберегли.
 • Зайти в ІС-ПРО з правами адміністратора.
 • Меню “Облік грошових коштів” -” Розрахункові і валютні рахунки” – “Клієнт-банк”.
 • Закладка “Вихідні”.
 • Меню “Реєстр” – “Вибір конфігурації CTRL+K” – відкриється вікно “Вибір протоколу”.
 • Нажати Ins – Відкриється вікно “Додати/скоригувати протокол”.
 • Найменування  – “Казна 09/14”.
 • Проотокол – вибрати “Пользовательсий”.
 •  Встановити курсор на створений протокол і нажати ОК.
 • Меню “Реєстр” – “Параметри системи  CTRL+R”.
 • Закладка “Вихідні”.
 • Нажимаємо кнопку “Из файла”.
 • Знаходимо файл KASNA2014.ffi, встановлюємо на нього курсор  і вибираємо його.
 • На запит  “Все текущие изменения в настройке будут утеряны. Продолжить?” відповідаємо ОК.
 • Заповнюємо поля як на малюнку.  В полі “Шлях до файлу” можете вказати свій диск.
 • Нажати OK.
 • УВАГА! Після налаштувань кожен користувач, який працює із платежами має вибрати для роботи створений шаблон. Для цього в “Кієнт-банк”зайти в меню “Реєстр” – “Вибір конфігурації CTRL+K”. Вибрати “Казна 09/14”