У листі від 09.12.2016 р № 26780/6 / 99-99-12-02-01-15 ДФС нагадує про порядок формування і терміни сплати податкових зобов’язань з ПДВ, в тому числі в разі виконання довгострокових будівельних робіт за державним замовленням, з оплатою з державного або місцевого бюджету.

Лист Державної фіскальної служби України від 09.12.2016 р. № 26780/6/99-99-12-02-01-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення і повідомляє.

Як зазначено у зверненні, товариство як виконавець надає замовникам послуги з будівництва, пов’язані з довготривалими будівельними роботами, переважно на державне замовлення, з оплатою з державного або місцевого бюджету.

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 Кодексу датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

  • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
  • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Згідно з пунктом 187.7 статті 187 Кодексу датою виникнення податкових зобов’язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед бюджетом.

Таким чином, якщо кошти, отримані платником податку з бюджету, не є компенсацією вартості товарів/послуг, що постачаються таким платником податку, то при їх отриманні платник не визначає податкові зобов’язання з ПДВ, оскільки відсутній об’єкт оподаткування податком на додану вартість.

Датою виникнення податкових зобов’язань виконавця довгострокових договорів (контрактів) є дата фактичної передачі виконавцем результатів робіт за такими договорами (контрактами). Для цілей цього пункту довгостроковий договір (контракт) – це будь-який договір на виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання.

Якщо у платника податку виникають податкові зобов’язання, то відповідно до пункту 201.1 статті 201 Кодексу на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений Кодексом термін.

У випадку реєстрації податкових накладних в ЄРПН платник податків, який здійснює постачання товарів/послуг, повинен включити зазначені податкові накладні до податкових зобов’язань податкової декларації з податку на додану вартість.

Після включення податкових зобов’язань до податкової декларації з податку на додану вартість платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені Кодексом, крім випадків, передбачених податковим законодавством. Така сума грошового зобов’язання та/або пені вважається узгодженою (пункт 54.1 статті 54 Кодексу).

Інші випадки визначення сум податкових та грошових зобов’язань, які передбачені Кодексом, здійснюються відповідно до статті 54 Кодексу.

Сума податкового зобов’язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації з ПДВ, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 статті 203 Кодексу для подання податкової декларації (пункт 203.2 статті 203 Кодексу).

При цьому пунктом 126.1 статті 126 Кодексу визначено, що у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

  • при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
  • при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Відповідно до пункту 126.1 статті 126 Кодексу, яка діяла до 01.01.2016, у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств, рентної плати протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

  • при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
  • при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Отже, відповідно до норм статті 126 Кодексу, яка діяла до 01.01.2016 та після, платник податків, який самостійно визначив податкові зобов’язання в податковій декларації та несвоєчасно сплатив суму грошового зобов’язання, повинен сплатити штрафні санкції у розмірах, визначених Кодексом.

Також зазначаємо, що викладеної у Вашому листі інформації недостатньо для надання більш повної відповіді.

Перший заступник Голови С. Білан

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.