Управління Держпраці в Хмельницькій області повідомляє, що відповідно п 4.6 ДБН А.3.2-2-2009: Замовник за 30 робочих днів до початку основних будівельно-монтажних робіт зобов’язаний повідомити територіальний орган Держпраці про дату початку робіт за формою згідно з додатком Н ДБН А.3.1-5. Виконанню основних будівельно-монтажних робіт на об’єктах будівництва повинен передувати комплекс підготовчих заходів і робіт згідно з 1.5 ДБН А.3.1-5.

Завершення цих робіт згідно з додатком Н ДБН А.3.1-5 підтверджується актом комісії про закінчення позамайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт і готовність об’єкта до початку будівництва.

Відповідно до цього додатка керівник генпідрядної організації за 10 робочих днів до початку основних будівельно-монтажних робіт зобов’язаний поінформувати членів цієї комісії та представника територіального органу Держпраці про дату і місце її роботи.

Комісії необхідно надати:

  • ліцензії генпідрядних та субпідрядних організацій на виконання робіт за видами відповідно;
  • документи про перевірку знань з безпеки праці інженерно-технічного персоналу;
  • документи працівників, що підтверджують право виконання робіт з підвищеною небезпекою;
  • відомості про забезпечення працівників будівельного об’єкта незалежно від форми власності санітарно-побутовими приміщеннями;
  • дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою;
  • проект виконання підготовчих робіт згідно з 3.1 ДБН А.3.1-5.