Постановою НКРЕКУ від 09.02.2017р № 182 наказано проводити в 2017 році позапланові перевірки суб’єктів господарювання в разі наявності таких підстав:

для проведення позапланових виїзних перевірок щодо дотримання ліцензійних умов:

 • виявлення в документах, які подаються ліцензіатом в НКРЕКУ, інформації, що вказує на недотримання ним вимог ліцензійних умов в сферах енергетики і комунальних послуг;
 • виявлення в державних інформаційних ресурсах (паперових або електронних) інформації, яка свідчить про порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов або узгоджується з інформацією, яка подається ліцензіатом в НКРЕКУ;
 • перевірка виконання рішень НКРЕКУ про усунення порушень ліцензійних умов, виданих за результатами проведення планових заходів;
 • обгрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про те, що в результаті порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов такій особі (особам) було завдано матеріальних збитків або порушені його (їх) законні права чи інтереси;
 • повідомлення посадових осіб контролюючих органів про виявлені в ході виконання контрольних повноважень порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов;
 • неподання ліцензіатом у встановлений термін органу ліцензування звітності, подання якої передбачено ліцензійними умовами, без поважних причин;
 • реалізація загрози життю або здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу або державної безпеки, яка безпосередньо пов’язана з провадженням ліцензіатом ліцензованого виду господарської діяльності;

для проведення позапланових виїзних перевірок щодо дотримання законодавства в сферах енергетики і комунальних послуг та ліцензійних умов:

 • подача ліцензіатом письмової заяви про здійснення заходу державного контролю;
 • обгрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення ліцензіатом в сферах енергетики та/або комунальних послуг його законних прав;
 • обгрунтоване звернення суб’єктів господарювання та споживачів про порушення суб’єктом природної монополії законодавства з питань доступу до електричних/тепловим/газових мереж та/або порушення ліцензійних умов;
 • перевірка виконання рішень НКРЕКУ щодо усунення порушень вимог законодавства, прийнятих за результатами планових або позапланових перевірок;

для проведення позапланових невиїзних перевірок щодо дотримання законодавства та ліцензійних умов в сферах енергетики і комунальних послуг:

 • неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації;
 • неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірних даних у звітності в установлений НКРЕКУ термін або в інших документах;
 • неподання копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації на законну вимогу НКРЕКУ.

При цьому всі позапланові перевірки здійснюються виключно на підставі наказу Голови НКРЕКУ.