Законопроект 6684 (щодо не застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних унаслідок несанкціонованого втручання у роботу комп’ютерних мереж платників податків) принято Верховною радою України за основу та в цілому 257 голосами. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62232

1