Основною метою законопроекту є забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, мінімізації витрат на послуги постачання електричної енергії шляхом визначення на законодавчому рівні організаційної структури та принципів функціонування ринку електричної енергії, основних засад та передумов його реформування.

Законопроект передбачає організацію ринку електричної енергії, при цьому документом передбачено, що основні умови діяльності учасників ринку електричної енергії та взаємовідносин між ними регулюються нормативно-правовими актами, які регламентують його впровадження, зокрема:

правилами ринку, які в тому числі визначають правила функціонування балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг;

правилами ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку;

кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу;

кодексом комерційного обліку;

правилами постачання електричної енергії споживачам.

Законопроект також доповнює перелік учасників ринку новим учасником – трейдером. Існування трейдерів на ринку електричної енергії має позитивно вплинути на ліквідність ринку та сприятиме обмеженню значних коливань цін на ринку.

Крім цього, законопроектом запроваджується система спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

Проект Закону розроблено у тісній співпраці з представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства, враховує окремі норми Законів України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» та «Про електроенергетику», разом з цим істотно змінює структуру діючого законодавства, яким регламентується функціонування ринку електричної енергії, з метою імплементації Третього енергетичного пакету.

Законопроектом передбачено запровадження певного періоду (до 24 місяців з дати набуття чинності цим Законом), упродовж якого мають бути створені необхідні технічні, організаційні, економічні та нормативно-правові передумови для запровадження та злагодженого функціонування ринку електричної енергії України.

Довідково

Законопроект спрямований на виконання зобов’язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та на імплементацію актів законодавства Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики, а саме:

  • Директиви 2009/72/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку електричної енергії та про скасування Директиви 2003/54/ЄС;
  • Регламенту (ЄС) 714/2009 стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії та яким скасовується Регламент (ЄС) 1228/2003;
  • Директиви 2005/89/ЄС стосовно заходів для забезпечення безпеки інвестування до системи електропостачання та інфраструктури.

За прийняття відповідного рішення в цілому проголосували 277 народних депутатів.

Урядовий портал