Оновлення 11.00.028

Завантажити оновлення 11.00.028

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.028

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

Збільшено кількість знаків до 50 у графі 4 Реєстраційний номер:

 • J0312205 Додаток 2 до податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Державна казначейська служба

Зміни:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. №1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» відкориговано розшифрування рядків у формах:

 • N0100202 Довідка про зміни до річного розпису бюджету (кошторису)
 • N0100212 Тимчасова довідка про зміни до річного розпису бюджету (кошторису)
 • N0100303 Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань заг. фонду бюджету
 • N0100313 Тимчасова довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань заг. фонду бюджету
 • N0101202 Довідка про зміни до помісячного розпису надання кредитів із заг. фонду бюджету
 • N0100702 Довідка про зміни до помісячного розпису/плану спец. фонду бюджету
 • FDPLAN01 Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів
 • FDPPL001 Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів
 • FDK0SH01 Довідка про зміни до кошторису
 • FDK0SH02 Тимчасова довідка про зміни до кошторису
 • FDPLAZ01 Довідка про зміни до плану асигнувань
 • FDPLAZ02 Тимчасова довідка про зміни до плану асигнувань
 • FDPLZ001 Довідка про зміни до плану надання кредитів із загального фонду бюджету
 • FDPLS001 Довідка про зміни спеціального фонду бюджету
 • FDPLS002 Тимчасова довідка про зміни спеціального фонду бюджету
 • FDPLZP01 Довідка про зміни до помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду бюджету
 • FK0SHT16 Зведений кошторис
 • FK0SHT25 Тимчасовий зведений кошторис
 • N0400111 Зведений план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
 • N0400121 Тимчасовий зведений план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
 • FPLSNZ12 Зведений план спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
 • FPLSNZ22 Тимчасовий зведений план спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
 • FZPLN012 Зведений план використання бюджетних коштів
 • FZPLN022 Тимчасовий зведений план використання бюджетних коштів
 • FPLANZ12 Зведений помісячний план використання бюджетних коштів
 • FPLANZ22 Тимчасовий зведений помісячний план використання бюджетних коштів
 • N0101014 Зведення показників спеціального фонду кошторису
 • FK0SHT15 Кошторис
 • FK0SHT26 Тимчасовий кошторис
 • FK0SHM13 Кошторис (Місцевий бюджет)
 • N0300111 План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
 • N0300121 Тимчасовий план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
 • FPLANS12 План спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
 • FPLANS22 Тимчасовий план спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
 • FPLAN011 План використання бюджетних коштів
 • FPLAN021 Тимчасовий план використання бюджетних коштів
 • FPLAN012 Помісячний план використання бюджетних коштів
 • FPLAN022 Тимчасовий помісячний план використання бюджетних коштів
 • FLIM0001 Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування
 • FLIM0002 Тимчасова лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування
 • FPLANK11 План надання кредитів із загального фонду бюджету
 • FZPLNK01 Зведений план надання кредитів із загального фонду бюджету
 • FPLANK21 Тимчасовий план надання кредитів із загального фонду бюджету
 • FZPLNK21 Тимчасовий зведений план надання кредитів із загального фонду бюджету

Військкомати

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» створено новий розділ Військкомати.

У розділі додано нові форми, початок дії - з 01.01.2019, період подання - за потреби:

 • VM000101 Додаток 2 до Порядку Повідомлення про зміну облікових даних
 • VM000201 Додаток 3 до Порядку Список громадян , які підлягають приписці
 • VM000301 Довідка про навчання
 • VM000401 Додаток 4 Звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Реалізовано заборону на введення даних вручну. У графах 2 - 7 реалізовано автоматичне заповнення з Картки підприємства. Для граф 9 - 11 реалізовано заповнення тільки з підключених до граф довідників:

 • SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

Оновлено форми:

 • MKP01001 ф.4 Бюджетна пропозиція Наука
 • MKP04001 ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурноінформаційні центри
 • MKP05001 ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники
 • MKP06001 ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта
 • MKP09001 ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки
 • MKP10002 ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати
 • MKP12001 ф.4 Бюджетна пропозиція Гастролі

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни

Реалізовано обов’язковий контроль у пакеті KMDABR01 на заповнення форм:

 • KMFB0003 Форма №1-дс Баланс
 • KMFR0003 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
 • KMFG0003 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів
 • KMFV0003 Форма №4-дс. Звіт про власний капітал
 • KMFP0003 Форма №5-дс. Примітки до річної фінансової звітності
 • KM301111 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

1. Зменшено розмір файлів PDF, що створюються при формуванні графічного відображення первинних документів та за допомогою функції Друк у PDF.

2. Оптимізовано роботу програми на СКБД Oracle.

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1. Для полегшення сприйняття інформації щодо етапу опрацювання документів на панелі вкладок змінено формулювання для статусів обробки ПН/РК.

Інформацію про стан документа та підказку про дії, які слід виконувати на відповідному етапі обробки документа, дивіться на вкладці Наступні дії.

2. Додано можливість створювати документи за допомогою функції Створити на основі - Власні налаштування для всіх типів первинних документів.

Автоматична обробка документів

Відкориговано експорт за типом документів у розділі Налаштування обробки документів СЕА для документів, які набули фінального статусу.

Шаблони первинних документів

Для більш зручної та легкої роботи з документами, що заповнюються як відправником, так і отримувачем, наприклад, таких як Акт звіряння, перша частина якого заповнюється відправником, а друга редагується отримувачем, додано новий атрибут шаблона - Потребує заповнення з боку отримувача.

Якщо атрибут встановлено, при відкритті первинного документа на боці отримувача автоматично створюватиметься редакція документа. У коментарі до редакції зазначається: «Створено автоматично у зв'язку з необхідністю заповнення з боку отримувача».

Змінити атрибути шаблона можна під час редагування, копіювання та створення шаблонів по натисканню кнопки Атрибути.

Звітність

ЄСВ

1. Реалізовано можливість встановлювати значення «0» у графі 3 Таблиці 1 Додатка 5 для фізичних осіб-підприємців.

2. Відкориговано контролі до Таблиці 7 Додатка 4 (J3040712, F3040712) та Таблиці 1 Додатка 4 (J3040112, F3040112).

Довідки державних органів

Інформаційна довідка

Доопрацьовано механізм роботи із отриманими витягами з Єдиного реєстру податкових накладних.

Адміністрування

Сертифікати

Реалізовано автоматичне встановлення відмітки для сертифіката шифрування керівника у вікні Формування заявок на сертифікат при створенні заявок на нові сертифікати.

Управління ролями

Відкориговано роботу користувачів, для ролей яких налаштовано доступ до первинних документів за контрагентами.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за січень 2019 р. - 101,0 %.

Звіти

1. Реалізовано автоматичне заповнення звіту 1-ПВ Звіт з праці - S0301115.

2. Додано новий звіт Загальна відомість річного перерахунку податку на доходи. Звіт знаходиться у розділі Розрахункові відомості.