У листі від 08.02.2017р № 2438/6/99-99-15-02-02-15 ДФС роз’яснює, що відповідно до п. 38 підрозділу 4 розділу XX ПКУ платники податку на прибуток підприємств, які в 2016 році звітували щоквартально, до 31 грудня 2016 року мали сплатити авансовий внесок з цього податку в розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.

Певна сума авансових внесків є узгодженою сумою грошових зобов’язань. Якщо платник податків самостійно виявляє факт заниження суми авансового внеску, нарахованого у податковій декларації за три квартали 2016 року, і подає уточнюючий розрахунок після граничного терміну подання такої декларації, то він повинен сплатити штраф у розмірі 3% від суми заниженого податкового зобов’язання. При цьому сума донарахованого авансового внеску і штрафу має бути перерахована в бюджет до подання уточнюючого розрахунку.

Лист Державної фіскальної служби України від 08.02.2017 р. № 2438/6/99-99-15-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо сплати авансового внеску з податку на прибуток підприємств у розмірі 2/9 податку, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п. 38 підрозділу 4 розділу XX “Перехідні положення” Кодексу платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.

Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку у податковій декларації за три квартали 2016 року. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірах, визначених ст. 123 Кодексу.

Згідно з п. 50.1 ст. 50 Кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 Кодексу:

  • або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
  • або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період або подає у наступних податкових періодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог п. 169.4 ст. 169 Кодексу, то штрафи, визначені у цьому пункті, не застосовуються.

Отже, платники податку на прибуток підприємств, які у 2016 році звітували з податку на прибуток підприємств щокварталу, мали сплатити до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року. Визначена сума авансових внесків є узгодженою сумою грошових зобов’язань.

Платники податку, які самостійно виявили факт заниження суми авансового внеску, нарахованого у податковій декларації з податку на прибуток за три квартали 2016 року, та подають уточнюючий розрахунок після граничного терміну подання такої декларації, мають сплатити штрафні санкції, передбачені абзацом “а” п. 50.1 ст. 50 Кодексу.

При цьому сума донарахованого авансового внеску та штрафу має бути перерахована до бюджету до подання уточнюючого розрахунку.

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.