У зв’язку із численними зверненнями користувачів програми щодо порядку розрахунку суми земельного податку

/орендної плати за землю у Податковій декларації з плати за землю (код форми J/F 0602005) повідомляємо наступне.

Згідно затверджених ДФСУ алгоритмів сума земельного податку/орендної плати розраховується множенням нормативної грошової оцінки земельної ділянки на її площу та на ставку податку/розмір орендної плати(%):

  • Для земельного податку кол. 12 = кол. 8 х кол.9 (або кол.10) х кол.11;
  • Для орендної плати кол.11 = кол. 8 х кол. 9 х кол. 10

Для правильного визначення податкового зобов’язання радимо скористатись рекомендаціями податківців, розміщеними на Офіційному порталі ДФСУ:

«… пропонуємо при заповненні даних граф 9 розділів І «Розрахунок суми земельного податку» та ІІ «Розрахунок суми орендної плати» зазначати нормативну грошову оцінку одиниці площі земельної ділянки. При цьому нормативну грошову оцінку (НГО) слід зазначати у гривнях за гектар, оскільки форма декларації визначає одиницею виміру для площі земельної ділянки гектар».

http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1111174726