Чернігівська міська виконавча дирекція обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомляє, що відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (далі – Порядок №1266), затвердженого постановою КМУ від 26.06.2015 №439, розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для нарахування лікарняних, є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах (з першого до першого числа) за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок

Слід зауважити, що місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, а саме: через тимчасову непрацездатність, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, а також відпустку без збереження заробітної плати, виключаються з розрахункового періоду(абз. 2 п.3 Порядку №1266).

Розглянемо ситуацію на прикладі: працівник у лютому 2017 року з 01 по 17 був відсутній на роботі через хворобу, 18 та 19 – вихідні, з 20 по 28 він перебував у відпустці без збереження заробітної плати. У цьому місяці йому нарахована та виплачена матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Постає питання: чи включається до розрахунку вихідні дні та сума матеріальної допомоги?

З огляду на ситуацію, застрахована особа повний календарний місяць (з першого до першого числа) жодного дня не працювала з поважних причин. Отже, цей місяць виключається з розрахункового періоду повністю і, відповідно, не враховується сума матеріальної допомоги.