10 квітня 2017 року набрала чинності постанова Правління НБУ від 07.04.2017р № 31 “Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення банками аналізу і перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників”.

Зокрема, змінами передбачено, що банк повинен переконатися в дії (дійсності) представлених клієнтом або іншими особами (у визначених законодавством випадках) документів і відповідно їх оформлення вимогам законодавства України.

Копії документів, що подаються в банки (в тому числі перекладені українською), засвідчуються підписом керівника (уповноваженої ним особи) та відбитком печатки клієнта (при наявності) або, якщо це передбачено договором банківського рахунку, – в електронному вигляді засобами програмно-технічного комплексу ” клієнт-банк “,” клієнт-Інтернет-банк “та інші.

Якщо копії документів (у тому числі перекладені українською) подаються в банки іншими особами (у визначених законодавством випадках), то такі копії завіряються підписом та відбитком печатки (при наявності) цих осіб. У разі можливості перевірки інформації на підставі публічних джерел, в тому числі в мережі Інтернет, додаткове уявлення документів клієнтами або іншими особами (у визначених законодавством випадках) для здійснення аналізу не потрібно.