В індивідуальній податкової консультації від 10.03.2017 р № 2096/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ДФС роз’яснює порядок відображення податкових зобов’язань у податковій декларації з ПДВ при помилковому складанні податкових накладних на операції з поставки товарів/послуг.

У разі помилковому складання податкових накладних, складання двох і більше податкових накладних щодо однієї операції поставки товарів/послуг та реєстрації їх в ЄРПН платник податків з метою виправлення допущеної помилки має право відповідно до п. 192.1 ст. 192 ПКУ скласти розрахунки коригування до таких податкових накладних. Дані розрахунки коригування підлягають реєстрації в ЄРПН покупець (одержувач) товарів/послуг з дотриманням встановлених термінів реєстрації.

Визначення об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань здійснюється на підставі первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, і дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського, а також податкового обліку платника податків.

Таким чином, у податковій декларації з ПДВ платником податків відображаються дані, зазначені в складеній на підставі первинних документів податковій накладній. Тому обсяги постачання товарів/послуг та суми ПДВ, зазначені в помилково складених податкових накладних та розрахунках коригування до них, не підлягають відображенню в податковій декларації.

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 03.10.2017 р. № 2096/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку відображення податкових зобов’язань у податковій декларації з ПДВ у випадку помилкового складання податкових накладних на операцію з постачання товарів/послуг та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

У випадку помилкового складання податкових накладних за операцією з постачання товарів/послуг (складання двох чи більше податкових накладних на одну операцію з постачання товарів/послуг) та реєстрації їх в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), платник податку, з метою виправлення допущеної помилки, має право згідно з пунктом 192.1 статті 192 Кодексу, скласти розрахунки коригування до таких помилкових податкових накладних. Такі розрахунки коригування підлягають реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) товарів/послуг, з дотриманням визначених термінів реєстрації.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 Кодексу.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 (далі – Порядок), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289.

До податкової декларації з ПДВ вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку (абзац другий пункту 1 розділу III Порядку).

Дані, наведені у податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника (абзац перший пункту 6 розділу III Порядку).

Отже, у податковій декларації з ПДВ платником податку зазначаються дані, вказані у складеній на підставі первинних документів податковій накладній. Тому обсяги постачання товарів/послуг та суми ПДВ, вказані в помилкових податкових накладних і розрахунках коригування до них, не підлягають відображенню у податковій декларації з ПДВ.

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.