ГУ ДФС у Тернопільській області повідомляє, що письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб’єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

 1. за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
 2. для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до ст. 39 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та/або для визначення рівня звичайних цін у випадках, визначених ПКУ;
 3. виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;
 4. щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків:
   – податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених п. 201.1 ст. 201 ПКУ, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі – – податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування;
   – акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної;
 5. у разі проведення зустрічної звірки;
 6. в інших випадках, визначених ПКУ.

Нагадаємо, що відповідно до п. 73.3 ст. 73 ПКУ контролюючий орган має право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації. Платник податків зобов’язаний надавати відповідь та її документально підтвердити (крім проведення зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

При проведенні зустрічної звірки платник податків зобов’язаний надавати інформацію, визначену в запиті, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. Документальне підтвердження цієї інформації на вимогу контролюючого органу може бути надано в електронному або паперовому вигляді на вибір платника податків.