ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує, що Державна фіскальна служба України у зв’язку з набранням чинності наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 №276 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 28.02.2017 за №269/30137) (далі – наказ №276), яким, зокрема, внесено зміни до форми податкової накладної та порядку її заповнення, у листі від 16.06.2017 №15731/7/99-99-15-03-02-17 (далі – лист ДФС №15731) повідомила про окремі особливості складання та реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних.

Реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) за формою, затвердженою наказом №276, розпочалася з 16.03.2017, незалежно від дати складання таких податкових накладних.

Як встановлено пунктом 201.10 статті 201 розділу V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2577-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних (далі – податкові накладні) у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

  • для податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
  • для податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

У разі порушення таких строків застосовуються штрафні санкції згідно з ПКУ. Розміри та порядок застосування штрафних санкцій за порушення терміну реєстрації податкових накладних встановлено статтею 1201 розділу ІІ ПКУ.

Платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в ЄРПН, в якій загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 ПКУ протягом 365 календарних днів, що наступають за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідній податковій накладній та/або розрахунку коригування.

Вказаний термін застосовується до податкових накладних та/або розрахунків коригування, дата складання яких припадає на періоди після набрання чинності змінами до відповідної норми ПКУ, тобто після 01.01.2017.

У листі ДФС №15731 викладені особливості заповнення окремих розділів податкової накладної (розділи «Код» (графи 3.1, 3.2, 3.3) табличної частини податкової накладної; «Одиниця виміру товару/послуги» (графи 4 та 5) табличної частини податкової накладної; «Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника» (графа 11) табличної частини податкової накладної); інші особливості складання та реєстрації податкових накладних; а також зазначено, що не розглядається як помилка у податкових накладних, складених та зареєстрованих в ЄРПН по 15.03.2017 включно.