Завантажити оновлення 10.01.222

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.222

ДОВІДНИКИ

1. Відкрито для редагування довідник КВК для місцевих бюджетів.

2. Змінено назву довідника Коди тимчасової класифікації видатків бюджетів на Коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВМБ).

3. Відкрито для редагування довідник Відділення ФСС з ТВП.

4. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.04.2018 р.

5. Додано новий довідник Відділення ФСС України. Довідник підключено до поля Код дирекції вікна Експорт у форматі ФСС.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

1. Реалізовано контроль кількості додатків J1360102, F1360102 Документ довільного формату (для подання сканкопій документів) у пакеті:

 • J1313201 Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних
 • F1313201 Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

Кількість додатків у пакеті повинна відповідати кількості додатків, вказаних у полі Кількість документів, що додаються до скарги форми J1313201, F1313201. Контроль виконується при перевірці та при збереженні пакету.

2. Оновлено електронний формат pdf для форми:

 • J1303901 Згода на формування, обробку та передачу фінансовій установі даних з фінансової звітності підприємства

3. Оновлено електронний формат xsd для форм:

 • J1312602 Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК
 • F1312602 Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК

У полі Пояснення можливо ввести від 1 до 500 символів включно.

Пенсійний фонд

Новий звіт початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – квартал:

 • P0103701 Дод. 4. Звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Новий звіт початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – квартал, рік:

 • PE000308 Показники виконання фінансового плану

Реалізовано перенесення даних із звіту PE000307 з 1-го кварталу 2018 р. у звіт PE000308 один раз в періоді 1-й квартал 2018 р. Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки – Дані з PE000307 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа PE000308.

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. Для форми:

 • S3000308 Показники виконання фінансового плану

реалізовано перенесення даних із форми Міненерговугілля:

 • PE000308 Показники виконання фінансового плану

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки – Перенести дані з PE000308 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа S3000308.

2. Реалізовано автоматичне перенесення інформації про назву органу управління з Картки підприємства (поле Орган управління) при створенні форм:

 • SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління
 • SM100305 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління
 • SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління
 • SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління
 • SM100512 Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб’єкта управління
 • SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління
 • SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління
 • SM100803 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово- господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління
 • SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб’єкта управління
 • SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна
 • SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб’єкта управління
 • SM100942 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб’єкта управління
 • SM100963 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб’єкта управління
 • SM100972 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб’єкта управління
 • SM101002 Дод.10. Інформація щодо здійснення суб’єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі
 • SM101103 Дод.11. Інформація щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки
 • SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб’єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

3. Змінено алгоритм розрахунку сумарних значень:

 • SM100305 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

4. Групу Фіскальні ризики з розділу Міністерство фінансів України перенесено у розділ Звітність державних підприємств:

 • FRZVIT01 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів
 • MFD00001 Додаток 1 до Методики
 • MFD00002 Додаток 2 до Методики
 • MFD00003 Додаток 3 до Методики
 • MFD00004 Додаток 4 до Методики
 • MFD00005 Додаток 5 до Методики
 • MFD00006 Додаток 6 до Методики
 • MFD00007 Додаток 7 до Методики

5. Змінено алгоритми заповнення Додатків пакету FRZVIT01:

 • MFD00001 Додаток 1 до Методики
 • MFD00002 Додаток 2 до Методики
 • MFD00003 Додаток 3 до Методики
 • MFD00005 Додаток 5 до Методики

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

 • MK881004 Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
 • MK882004 Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
 • MK884004 Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки
 • MK885004 Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Зміни:

 • F2KD2515 Ф.№2кд Мін. праці
 • F7KD2514 Ф.№7кд. (заг. ф.) Мін. праці

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Довідники

Картка підприємства – Додатково

Змінено назву поля Код типової відомчої класифікації (КТВК) на Код відомчої класифікації місцевих бюджетів (КВК).

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за березень 2018 р. – 101,1%.

Експорт та імпорт даних

Реалізовано експорт форм у форматі ДКУ за 1-й – 3-й квартали 2018 р.:

 • F7KD1Z37 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KD1S37 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KM1Z37 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KM1S37 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KDZ37 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KDS37 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KMZ37 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KMS37 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами