Завантажити оновлення 10.01.221

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.221

УВАГА! У зв’язку з оптимізацією роботи бази даних у користувачів СУБД Oracle встановлення даного оновлення може тривати довше ніж звичайно. Будь ласка, не переривайте процес примусово, дочекайтеся успішного завершення оновлення!

ДОВІДНИКИ

1. Створено новий довідник Причина коригування. Довідник підключено до графи 2 Причина коригування форми Додаток №2 (J1201209, F1201209).

2. Додано новий довідник Вид фіскального ризику з можливістю редагування. Довідник підключено до графи 4 форми Додаток 4 до Методики (MFD00004) пакету FRZVIT01.

3. Додано новий довідник Періоди подання звітності з можливістю редагування. Довідник підключено у формах пакету FRZVIT01.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

1. Оновлено електронні формати pdf та xsd для форм:

 • J1391401 Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів
 • F1391401 Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів

2. У полі Відпуск за довіреністю одержувача серія збільшено максимальну кількість символів до 5:

 • J1204101 ТТН на переміщення спирту етилового
 • J1204201 ТТН на переміщення алкогольних напоїв
 • F1204101 ТТН на переміщення спирту етилового
 • F1204201 ТТН на переміщення алкогольних напоїв

3. Для пакету Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних (J1313201, F1313201) введено обмеження для вкладень у формі:

 • J1360102 Документ довільного формату(для подання сканкопій документів)
 • F1360102 Документ довільного формату(для подання сканкопій документів)

Кожен документ (вкладення) надсилається окремим додатком (J1360102, F1360102) у форматі pdf та повинен мати розмір не більше 2 Мбайт.

4. Введено обмеження максимальної кількості символів до 500 у полі Пояснення:

 • J1312602 Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК
 • F1312602 Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК

Державна казначейська служба

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал:

 • F2KD37 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • F2KDV37 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • F2KM37 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • F43KD137 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • F43KM137 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • F4_1KD37 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • F4_1KM37 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • F4_2KD37 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • F4_2KM37 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • F4_3KD37 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • F4_3KM37 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • F4_4KD37 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • F7KD1S37 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KD1Z37 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KM1S37 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KM1Z37 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KDB37 Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KMB37 Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KDS37 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KDZ37 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KMS37 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KMZ37 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FKD09018 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду
 • FKD10018 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
 • FKD11018 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
 • FKD16018 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
 • FKD17018 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
 • FKD18018 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
 • FKD28012 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення
 • FKD20018 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • FKM20018 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • FKD21018 Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
 • FKD22S18 Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • FKD22Z18 Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • FKD23018 Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів
 • FKD24S29 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FKD24Z29 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FKD24S30 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • FKD24Z30 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • FKM24S29 Додаток 25 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FKM24Z29 Додаток 25 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FKM24S30 Додаток 25 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • FKM24Z30 Додаток 25 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • FKD25S18 Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • FKD25Z18 Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • FKD26018 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров’я
 • FKD27018 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
 • FKD28018 Додаток 29 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації
 • FVR2D018 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • FVR41D18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FVR42D18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • VR43D18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • FV4_3D18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FV71DS18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FV71DZ18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FVR7DS18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FVR7DZ18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FZKZAG21 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
 • FZKSPZ21 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
 • FZV2D018 Зведена Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • FZVR4118 Зведена Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FZVR4218 Зведена Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FZV4_318 Зведена Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FZVR4318 Зведена Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • FZV71Z18 Зведена Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FZV71S18 Зведена Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FZVR7S18 Зведена Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FZVR7Z18 Зведена Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FVR2M018 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • FVR41M18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FVR42M18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FVR43M18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • FV4_3M18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FV71MS18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FV71MZ18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FVR7MS18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FVR7MZ18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FZV2M018 Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • FZVM4118 Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FZVM4218 Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FZM4_318 Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FZMR4318 Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • FZM71S18 Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FZM71Z18 Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FZMR7S18 Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FZMR7Z18 Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FKM28012 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
 • FINB0003 Форма №1-дс Баланс
 • FINR0003 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Зміни:

 • FZFIN41 Інформація про фінансовий стан установи
 • FZFIN42 Інформація про фінансовий стан установи 2
 • FRES3241 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FRES3242 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FRES3243 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FRES3244 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FTER2207 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
 • FTER2307 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FTER2407 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FTER2507 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
 • FTER2607 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів
 • FTER2707 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
 • FTER2807 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
 • FTER2907 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
 • FTES2807 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
 • FTES2907 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
 • FTER22M6 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
 • FTER23M6 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FTER24M6 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FTER25M6 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
 • FTER27M6 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
 • FTER28M6 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
 • FTER29M6 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
 • FTES28M6 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
 • FTES29M6 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Відкориговано контроль рядка 1200:

 • S3000308 Показники виконання фінансового плану

Міністерство фінансів України

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

Новий звіт. У розділі Міністерство фінансів України створено нову групу Фіскальні ризики. У групі додано нові форми, початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал, рік; одиниці вимірювання – млн. грн:

 • FRZVIT01 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів
 • MFD00001 Додаток 1 до Методики
 • MFD00002 Додаток 2 до Методики
 • MFD00003 Додаток 3 до Методики
 • MFD00004 Додаток 4 до Методики
 • MFD00005 Додаток 5 до Методики
 • MFD00006 Додаток 6 до Методики
 • MFD00007 Додаток 7 до Методики

У формі FRZVIT01 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів реалізовано:

 • можливість додавати вкладення (Пояснювальну записку) у форматі doc, xls, xlsx, txt, pdf. Вкладення додається по виконанню команди Додаткова програма обробки – Додати пояснювальну записку на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа;
 • можливість зберегти файл вкладення на диску комп’ютера. Завантаження вкладення здійснюється на виконання команди Додаткова програма обробки – Завантажити пояснювальну записку на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа.

Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал:

 • P2KD37 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • P4_1KD37 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • P4_2KD37 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • P4_3KD37 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • P4_4KD37 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • P43KD137 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • P7KD1S37 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • P7KD1Z37 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • P7KDS37 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • P7KDZ37 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • PKD09018 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду
 • PKD10018 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
 • PKD16018 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
 • PKD17018 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
 • PKD18018 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
 • PKD20018 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • PKD21018 Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
 • PKD22S18 Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • PKD22Z18 Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • PKD23018 Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів
 • PKD24S29 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • PKD24Z29 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • PKD25S18 Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • PKD25Z18 Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • PKD27018 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
 • PINB0003 Форма №1-дс Баланс
 • PINR0003 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал:

 • K2KD37 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • K4_1KD37 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • K4_2KD37 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • K4_3KD37 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • K4_4KD37 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • K43KD137 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • K7KD1S37 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • K7KD1Z37 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • K7KDS37 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • K7KDZ37 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • KKD16018 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
 • KKD17018 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
 • KKD20018 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • KKD21018 Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
 • KKD22S18 Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • KKD22Z18 Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • KKD23018 Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів
 • KKD24S29 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • KKD24Z29 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • KKD25S18 Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • KKD25Z18 Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • KKD27018 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
 • KINB0003 Форма №1-дс Баланс
 • KINR0003 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Міністерство охорони здоров’я

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал:

 • F2KDMN37 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)
 • F41DEP37 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити)
 • F41VAL37 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (валюта)
 • F42VAL37 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (валюта)
 • F4_3IM37 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)
 • F7KDZM37 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)
 • FDMIN197 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (інші міністерства)

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії наук України

Нові звіти:

1. Початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – квартал:

 • U2UKD37 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • U41UKD37 (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • U41VAL37 (УААН) Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • U42UKD37 (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • U42VAL37 (УААН) Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • U43UKD37 (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • U44UKD37 (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • U7UKDS37 (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • U7UKDZ37 (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FZNDR020 Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково – дослідних роботах

2. У розділі НААН створено нову групу Оперативна інформація. У групі додано нові форми, початок дії – з 31.03.2018 р.; період подання – місяць:

 • NOIPOZ01 Посів озимих
 • NOIPYZ01 Посів ярих зернових
 • NOITEH01 Технічні
 • NOIKOB01 Картопля та овоче-баштанні
 • NOIKOK01 Кормові культури
 • NOIPOS01 Всього посів
 • NOISOZ01 Стан озимих
 • NOIMTP01 МТР
 • NOIMT201 МТР 2
 • NOISAN01 Сортовий аналіз
 • NOIROZ01 Реалізація озимі
 • NOIYRI01 Реалізація ярі

Зміни:

 • N2000213 Додаток Б форма 4 – наука
 • U3_105 (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково- дослідних установ

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – квартал:

 • FS2KD37 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • FS41KD37 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FS42KD37 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FS43KD37 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FS44KD37 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • FS7D1Z37 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FS7KDZ37 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FS7KDS37 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FSFINB03 Форма №1-дс Баланс
 • FSFINR03 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
 • FSKD1018 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
 • FSKD1618 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
 • FSKD1718 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
 • FSKD1818 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
 • FSKD2018 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • FSKD2118 Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
 • FSKD2318 Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів
 • FSKD2718 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
 • FSD24S29 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FSD24Z29 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FSDKRK02 Довідка про курсову різницю
 • FSFVK002 Фактичні видатки
 • FSUFK004 Управлінська форма 3

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Оптимізовано швидкість роботи програми з документами та сертифікатами у таблицях реєстрів.

Адміністрування

Адміністрування – Резервне копіювання

Додано відображення ходу відновлення даних з резервної копії у відсотках.

Експорт та імпорт даних

Реалізовано експорт квартальних форм у форматі ДКУ за 2018 рік:

 • F2KD37 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • F4_1KD37 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • F4_2KD37 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • F4_3KD37 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • F4_4KD37 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • F7KD1S37 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KD1Z37 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KM1S37 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KM1Z37 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KDS37 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KDZ37 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KMZ37 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KMS37 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F2KM37 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • F4_1KM37 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • F4_2KM37 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • F4_3KM37 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FINB0003 Форма №1-дс Баланс
 • FINR0003 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
 • FKD27018 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
 • FS2KD37 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • FS41KD37 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FS42KD37 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FS43KD37 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FS44KD37 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • FS7D1Z37 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FS7KDZ37 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FS7KDS37 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FSFINB03 Форма №1-дс Баланс
 • FSFINR03 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
 • FSKD2718 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»