Завантажити оновлення 10.01.218

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.218

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

Оновлено електронні формати форм. Реалізовано числовий формат поля для показників колонки 12 Розділу І та колонки 11 Розділу ІІ, що передбачає внесення шести знаків після коми:

 • J0602006 Податкова декларація з плати за землю
 • F0602006 Податкова декларація з плати за землю

ФСЗІ

Зміни:

Відкориговано розрахунок у формі:

 • S0302004 10-ПІ. Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів

Міністерство фінансів України

Новий звіт, початок дії з 01.12.2014 р., період подання квартал, рік:

 • MFZVIT02 Звіт про виконання паспорта бюджетної програми

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. Для форм пакету звітності PROZVI01 відкориговано контроль значень рядка 6000 графи 4 форми:

 • S3000308 Показники виконання фінансового плану

та рядка 1095 графи 4 форми:

 • SS110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

2. Для форми за 2018 р.:

 • S3000108 Фінансовий план підприємства

реалізовано перенесення даних Таблиць 1,2,3 динамічних рядків із форми за 2017 р.:

 • S3000308 Показники виконання фінансового плану

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки – Перенести планові показники та дані попередніх періодів на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа S3000108.

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

1. При перевірці рядка 200 графи 6 повідомлення про помилку замінено інформаційним повідомленням:

 • KM300308 Звіт про виконання фінансового плану підприємства

2. Реалізовано перевірку форм у межах пакету звітності KMDAGV01:

 • KM210110 Ф №1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (р. 001, 002)
 • KM110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (р. 2290)

та

 • KM210110 Ф №1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (р. 001, 002)
 • КМ100213 (Ф.2) – Звіт про фінансові результати (р. 2290, 2295)

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Додано перенесення та перевірку даних між періодами:

 • UOP20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
 • UOP30308 1 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Перенесення даних відбувається при створенні звіту, за умови, якщо за попередній період є такий звіт з заповненою відповідною графою.

ФОРМИ, ДО ЯКИХ ДОДАНО ПІДКАЗКИ

Державна фіскальна служба

Реалізовано підказки по заповненню форм:

 • J0602006 Податкова декларація з плати за землю
 • F0602006 Податкова декларація з плати за землю

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Пам’ятка адміністратора

Відповідно до рекомендацій для розробників від Microsoft змінено обліковий запис, від імені якого за замовчуванням відбувається запуск служб програми.

Після встановлення оновлення запуск служб програми буде виконано від імені облікового запису Network Service.

Якщо в системі вже було налаштовано запуск від спеціального користувача, відмінного від Local System, то ці налаштування не будуть змінені.

Звітність

Реєстр звітів

1. Внесено зміни у відображення переліку форм у вікні Створення звіту.

Для зручності користувачів замість групи ПДВ та акциз створено дві нові групи: ПДВ та Акциз.

Форми групи ПДВ та акциз перенесено до нових груп відповідно до їх призначення.

Для коректного відображення змін необхідно оновити налаштування комплекту бланків. Для цього оберіть модуль Адміністрування – Налаштування комплектності бланків. У вікні Налаштування комплектності бланків для розділів ПДВ та Акциз встановіть відмітку та збережіть виконані зміни.

2. Скасовано обмеження на відправку помилкових звітів до Державної служби статистики. Звіт може бути відправлений незалежно від результатів його перевірки.

3. Оптимізовано роботу з фільтрами у таблиці Реєстру звітів.

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1. Реалізовано можливість блокування від’ємних РК, які були відправленні контрагенту-покупцю для здійснення реєстрації у ЄРПН.

Блокування можливо для документів підприємства продавця за умови, що одержувач від’ємних РК не здійснив їх реєстрацію у ЄРПН. (У документі РК відправника встановлено ознаку Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)).

Для блокування РК необхідно виконати команду Заблокувати документ на вкладці Наступні дії та вказати причину відкликання документа.

Після успішного відкликання документа для покупця блокується функція відправки РК на реєстрацію у ЄРПН. Відправнику надходить квитанція, що містить повідомлення про успішне виконання операції.

Якщо покупцем вже виконано відправку одержаного від’ємного РК на реєстрацію, при спробі блокування відправник отримає повідомлення про неможливість виконати операцію.

2. Впорядковано відображення інформації на вкладках, що містять дані протоколів обробки документів.

Шаблони первинних документів

У Конструкторі шаблонів для поля з типом даних Час додано новий формат часу. Новий формат передбачає відображення часу у вигляді НH:mm, де НH – години, mm – хвилини.

Адміністрування

Параметри системи – Підпис

Для підприємств, у яких наявні декілька сертифікатів печатки (наприклад, підприємства з філіальною структурою), реалізовано можливість збереження назви сертифікату печатки, який був обраний користувачем, для відображення у комплекті підписів.

У розділі Параметри системи – Підпис додано опцію Запам’ятовувати обраний підпис печатки установи. Якщо опція встановлена, найменування печатки зберігається у обраних комплектах підписів. При підписанні відповідного типу звітності буде застосовуватись лише той сертифікат печатки з типом підписання, який був обраний користувачем у налаштуваннях.

При підписанні документа сертифікатом шифрування буде запропоновано здійснити вибір доступних сертифікатів організації.

Сертифікати

Оптимізована робота з захищеними носіями.

Управління ролями

Відкориговано обмеження на виконання операцій з документами, відповідно до налаштувань ролі, що призначена користувачу.

Облік ПДВ

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

При перевірці термінів реєстрації ПН/РК у Реєстрі виданих та отриманих ПН реалізовано перевірку останнього дня реєстрації.

У результатах перевірки ПН/РК, у яких збігає останній день реєстрації, виводиться повідомлення: сьогодні останній день реєстрації (без штрафу).

Довідники

Адресна книга – Для подачі звітності

Змінено електронну адресу центру обробки електронної звітності Звітність державних підприємств на mertu_zvit@ukr.net.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за січень 2018 р. – 101,5 %.