Завантажити оновлення 10.01.207

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.207

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Додано новий код у довідник КПКВ:

 • 0411180 Проведення ремонту, реконструкції, облаштування приміщень, створення та впровадження інформаційно-аналітичних систем, придбання техніки, меблів, іншого обладнання, устаткування та інвентаря, їх зберігання в рамках здійснення комплексної реформи державного управління

2. Створено новий довідник Тип пального. Довідник підключений до колонки 6 таблиці 1 форми J0303602 Податкова декларація з транспортного податку.

НОВІ ФОРМИ

Державна фіскальна служба

1. Додано нові форми (початок подання з 01.01.2018):

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 19 Червня 2015 № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку»:

 • J0103803 Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи
 • J0138103 Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи
 • F0103404 (Для I та II гр.) Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 592 «Про затвердження Порядку переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку та форми спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України»:

 • J0109102 Спрощена податкова декларація
 • J0109202 Спрощена податкова декларація (с/г)

Згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року № 772 «Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва»:

 • J0303307 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва

2. На виконання наказу МФУ від 10.04.2015 №415 «Про затвердження форми Податкової декларації з транспортного податку» у редакції наказу МФУ від 27.06.2017 р. №595 додано нову форму:

 • J0303602 Податкова декларація з транспортного податку

3. На виконання наказу МФУ №556 від 06.06.2017 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859» додано нові форми:

 • F0100110 ( ФОП ) Податкова декларація про майновий стан і доходи
 • F0111210 Дод.Ф1. Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами
 • F0111410 Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою
 • F0100210 ( ФО ) Податкова декларація про майновий стан і доходи
 • F0121210 Дод.Ф1. Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами
 • F0121410 Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

4. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.05.2017 № 497 «Про затвердження форми Інформації суб’єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (ріелтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)» додано нову форму:

 • J0500602 Інформація суб’єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості…
 • F0500602 Інформація суб’єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості…

Державна казначейська служба

 • FZKZAG20 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
 • FZKSPZ20 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

НААН

 • U2UKD36 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • U41UKD36 (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • U41VAL36 (УААН) Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • U42UKD36 (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • U42VAL36 (УААН) Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • U43UKD36 (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • U44UKD36 (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • U7UKDS36 (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • U7UKDZ36 (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Міністерство культури

 • K2KD36 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • K4_1KD36 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • K4_2KD36 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • K4_3KD36 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • K4_4KD36 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • K43KD136 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • K7KD1S36 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • K7KD1Z36 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • K7KDS36 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • K7KDZ36 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • KRD09017 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду
 • KRD10017 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
 • KRD11017 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
 • KRD12017 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на
 • KRD13017 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на
 • KRD14017 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на
 • KRD15017 Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
 • KRD16017 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
 • KRD17017 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
 • KRD18017 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
 • KRD19017 Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
 • KRD20017 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення
 • KRD21017 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • KRD22017 Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
 • KRD23S17 Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • KRD23Z17 Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • KRD24017 Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів
 • KRD25S27 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • KRD25Z27 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • KRD26S17 Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • KRD26Z17 Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • KRD27017 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров’я
 • KRD28017 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Державна служба статистики

 • S0401112 11-ОЗ. Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію
 • S0200309 2-Б. Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів
 • S2000906 9-нк. Звіт про діяльність театру
 • S2703112 6-сільрада. Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства

ДСЗУ

 • C0303101 Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Міністерство соціальної політики

 • P2KD36 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • P4_1KD36 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • P4_2KD36 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • P4_3KD36 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • P43KD136 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • P4_4KD36 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • P7KD1Z36 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • P7KDS36 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • P7KDZ36 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • PRD09017 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду
 • PRD10017 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
 • PRD13017 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на
 • PRD14017 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на
 • PRD15017 Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
 • PRD16017 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
 • PRD17017 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
 • PRD18017 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
 • PRD19017 Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
 • PRD20017 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення
 • PRD21017 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • PRD22017 Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
 • PRD23S17 Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • PRD23Z17 Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • PRD24017 Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів
 • PRD25S27 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • PRD25Z27 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • PRD26S17 Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • PRD27017 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров’я
 • PRD28017 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
 • PRD12017 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на
 • PRD26Z17 Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба

Оновлено електронні формати форм:

 • J0602006 Податкова декларація з плати за землю
 • F0602006 Податкова декларація з плати за землю
 • F1401801 Відповідь на запит про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб

ДФС (бюджет)

 • FS2KD35 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • FS41KD35 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FS42KD35 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FS43KD35 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FS44KD35 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • FS7D1Z33 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FS7KDS33 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FS7KDZ33 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FSD33S26 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FSD33Z26 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FSDKRK01 Довідка про курсову різницю
 • FSFINB01 Форма №1-дс Баланс
 • FSFINR01 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
 • FSFVK001 Фактичні видатки
 • FSKD1412 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
 • FSKD1812 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
 • FSKD2412 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
 • FSKD2512 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
 • FSKD2612 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
 • FSKD2812 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення
 • FSKD2912 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • FSKD3012 Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
 • FSKD3212 Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

Державна казначейська служба

 • FDK0SH01 Довідка про зміни до кошторису
 • FDPPL001 Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів
 • FK0SHT12 Кошторис
 • FK0SHT14 Зведений кошторис
 • FK0SHT22 Тимчасовий кошторис
 • FK0SHT24 Тимчасовий зведений кошторис
 • FPLAN011 План використання бюджетних коштів
 • FPLAN012 Помісячний план використання бюджетних коштів
 • FPLANK11 План надання кредитів із загального фонду бюджету
 • FPLANZ12 Зведений помісячний план використання бюджетних коштів
 • FMER0003 Мережа (місцевий бюджет)
 • N0101013 Зведення показників спеціального фонду кошторису

Єдине вікно

 • S0100113 Ф1. Баланс
 • S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
 • S0110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
 • S0111003 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
 • S0111003 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
 • S0100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 • S0103353 Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
 • S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал
 • S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності
 • S0106005 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»
 • S0200202 Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форм Ф1-Ф6)
 • S0200702 Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форми 1-м, 2-м)
 • S0200802 Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форми 1-мс, 2-мс)

Державна служба статистики

1. Внесено зміни у форми:

 • S2204006 85-к. Звіт дошкільного навчального закладу
 • S1402004 1-ОТ. Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо
 • S1100209 2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства
 • S2702511 21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

2. Переміщено у розділ Державна служба статистики — інше:

 • S1391101 Заявка про реєстрацію електронного цифрового підпису

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

У групі Інші (вікно Створення звіту) додано нові шаблони документів:

 • PD010201 Накладна
 • PD010202 (припарк. авто) Накладна
 • PD010203 Накладна
 • PD010211 Накладна

Звітність

Реєстр звітів

Внесено зміни у відображення переліку форм у вікні Створення звіту.

Назву групи Первинні документи змінено на Облікові документи.

Зверніть увагу. Переформовано вміст розділів Облікові документи та Інша звітність. З розділів вилучені документи, що втратили актуальність.

Довідки про складові заробітної плати до Державних органів доступні в розділі Інша звітність – Довідки.

Певні документи (рахунки-фактури, акти тощо) тепер доступні у модулі Первинні документи – Реєстр первинних документів.

Адміністрування

Сертифікати

1. Реалізовано підтримку нового формату сертифікатів АЦСК ІДД ДФС для ФОП, що не містять інформацію про код ЄДРПОУ.

2. Оптимізована робота з захищеними носіями.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за листопад 2017 р. – 100,9%.

Налаштування

1. В довіднику мінімальної заробітної плати додано поле Погодинний розмір.

2. В довідник Свята додано новий запис Різдво Христове (25.12.2017).

Для коректного розрахунку планового робочого часу необхідно оновити графіки за таким шляхом: Адміністрування – Налаштування – Графіки – Плановий робочий час натиснути кнопки Оновити показники планового робочого часу – Зберегти.

Розрахункова відомість

Виправлено роботу фільтру.

Звіти

Реалізовано звіт Розрахункова відомість нарахувань та утримань з загальної суми доходу.

Прийом та обробка пошти

Доопрацьовано процедуру збереження та обробки документів, що отримані по поштовому з’єднанню.

У каталозі incoming додано папку Mail. Під час прийому пошти у папці Mail створюється каталог назва, якого відповідає поштовій скриньці, що вказана у модулі Адміністрування – Параметри системи – Електронна пошта – поле Адреса. У цьому каталозі зберігаються документи, отримані по поштовому з’єднанню.