Завантажити оновлення 10.01.202

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.202

НОВІ ФОРМИ

Первинні документи

  • PD300002 Форма №1-ОПП

ДФС (бюджет)

  • FSFVK001 Фактичні видатки
  • FSDKRK01 Довідка про курсову різницю

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба

1. Об’єднано у пакети форми:

Головний документ:

  • J1312302 Додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків

Додаток:

  • J1360102 Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

Головний документ:

  • F1312302 Додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків

Додаток:

  • F1360102 Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

2. Надано можливість вносити значення у форматі «+/-» або «+» або «-» та цифрове значення відхилення у відсотках у графі 5 форми:

  • J0147701 Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту

ДФС (бюджет)

FS41KD35 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD35 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS44KD35 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FSKD2512 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FSKD2612 Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSKD1812 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м “Звіт про заборгованість бюджетних установ”

FSFINB01 Форма №1-дс Баланс

FSKD2812 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

FSKD2912 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FSD33S26 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD33Z26 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FS7KDS33 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDZ33 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSFINR01 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FZNVK04 (для ДПА) Інформація про надходження, використання коштів загального фонду та залишок невикористаних асигнувань

FDPIN01 Дані щодо заборгованості із заробітної плати працівників бюджетних установ, які фінансуються із державного бюджету

FRPIN01 Оперативна інформація про стан фінансування соціальних виплат за захищеними статтями видатків загального фонду державного бюджету

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1. У таблиці реєстру додано графу СМКОР повідомлення Дата/Номер, що містить номер та дату Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК (J312602, F1312602). Дані відображаються у рядках ПН та РК, для яких було відправлене таке повідомлення.

2. Розширено інформацію, що наводиться для первинних документів у вкладці Затверджено.

Адміністрування

Сертифікати

1. Відновлено автоматичну перевірку статусів сертифікатів.

Кожну годину (а також при кожному вході в підприємство) інформаційне вікно повідомлятиме вас про зміни у статусах сертифікатів, незалежно від того, у якому модулі програми ви працюєте.

2. Змінено вікно Формування заявок на сертифікат. Для замовлення нового, продовження або перевидачі сертифікатів необхідно натиснути відповідну іконку:

Вікно відкривається по натисканню кнопки Сформувати заявки у розділі Заявки на сертифікат (у випадку, якщо наявна можливість продовження сертифікатів).

Звітність

Реєстр звітів

Реалізовано можливість перегляду вкладеного документа у Документі довільного формату (для подання сканкопій документів) (J1360102, F1360102). Щоб відкрити вкладений документ, натисніть посилання Натисніть, щоб переглянути у колонці Документ у форматі base64.

Довідники

Контрагенти

Актуалізовано механізм перевірки можливості документообігу з контрагентами.

Зарплата

Оновлено довідник індексів споживчих цін за жовтень 2017р.- 101,2%

Експорт та імпорт даних

Доопрацьовано експорт у ДКСУ.