Завантажити

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.140

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1. Модуль «Звітність» 

1.1. Реєстр звітів

1.1.1. Виправлена процедура підпису “Повідомлення про реєстрацію ЕЦП” філією та подальший експорт для допідписання в головну організацію. 

1.1.2. Доопрацьоване відображення графічних ЕЦП на звітах.  

1.2. Єдиний внесок > Додаток 4

Виправлена помилка при автоматичному формуванні Таблиці 7 (J(F)3040710), що полягала у відсутності символу БК у записах співробітників з серією та номером  паспорта замість ІПН.  

2. Модуль «Облік ПДВ»

2.1. Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

У зв’язку з Наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2016 № 503 “Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України” додані нові форми звітності з ПДВ, які подаються, починаючи з періоду  за «Серпень, 2016 р.» (див. далі).

Відповідно, у РПН реалізований експорт у нові форми звітності та експорт у Додаток 8 (за видом документа «ЗП»). 

3. Модуль «Первинні документи»  

3.1. Реєстр первинних документів

3.1.1. Доопрацьоване відображення графічних ЕЦП на допідписаних документах. 

3.1.2. Виправлене помилкове дублювання у реєстрі деяких РК з від’ємними сумами (відправлених на реєстрацію контрагенту та отриманих на запит ЄРПН). 

3.1.3. Доопрацьоване відображення статусів первинних документів у реєстрі. 

3.2. Шаблони первинних документів

3.2.1. Доопрацьоване підписання шаблону декількома співробітниками згідно з налаштованим комплектом підписів. 

3.2.2. Доопрацьований імпорт користувацьких шаблонів.

Дозволений імпорт користувацьких шаблонів з однаковим кодом, але різними ознаками (для всіх установ чи для поточного підприємства). При присвоєнні шаблона поточному підприємству буде відображатись лише цей шаблон.

3.2.3. Відновлене представлення чисел з відокремленням розрядів при встановленому параметрі «Відділяти розряди» у властивостях поля.  

4. Модуль «Облік акцизного податку» > Реєстр акцизних документів

У лівому фільтрі Контрагент доданий пошук по коду філії. 

5. Банківський модуль

5.1. Монітор повідомлень про відкриття/закриття рахунків

Виправлене некоректне відображення штампу «Документ у корзині» у новостворюваному Додатку 7.  

5.2. Журнал автоматичної обробки

Доопрацьоване відображення подій у Журналі автоматичної обробки документів. 

6. Модуль «Адміністрування» 

6.1. Планувальник завдань

Доопрацьоване логування подій при створенні архіву програми та відображення статусів виконуваних завдань. 

6.2. Управління користувачами

Доопрацьоване настроювання доступу користувачів до модулів програми при створенні ролей.  

6.3. Журнал подій

Виправлена помилка експорту даних журналу в формат Excel, якщо виконано групування подій.

7. Модуль «Довідники»  

7.1. Довідник контрагентів

Виправлена некоректна заміна адреси продавця після відправлення йому покупцем зареєстрованого в ЄРПН Додатка 2 з від’ємними сумами.

8. Резервне копіювання

У діалоговому вікні створення резервної копії при закритті програми доданий таймер, який автоматично закриває вікно через певний проміжок часу при відсутності реакції користувача.  

9. Доданий новий сервіс «Універсальна автоматична обробка»

Новий сервіс «Універсальна автоматична обробка» призначений для обробки документів для всіх або обраних підприємств, доданих у програмний комплекс. 

Більш детально див. в новому розділі довідки: Допоміжні сервіси > Універсальна автоматична обробка.

10. Утиліта «Налаштування з’єднання» (ConnectionSetup.exe)

Додана нова вкладка «Сервіс автоматичної обробки», призначена для налаштування сервісу універсальної автоматичної обробки. 

Див. більше у оновленій довідці до модулю.

11. Модуль «Зарплата»

11.1. Звіти 

11.1.1. Відкореговано відображення колонки «Сума фактичної заробітної плати з якої нараховуються страхові внески» в табличній частині бланку DDLL «Довідка про заробітну плату для листа непрацездатності» для випадків коли відпрацьовано менше одного календарного місяця» 

11.1.2. У звіті Видатковий касовий ордер додана можливість внесення користувачем дати виписки в полі «від…» 

  НОВІ ФОРМИ   

Податкова інспекція

Нові форми звітності з ПДВ згідно з Наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2016 № 503 “Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України”. 

Подаються, починаючи з періоду за «Серпень, 2016 р.»

F0200118 Податкова декларація з податку на додану вартість (фо) 

F0200416 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)

F0215209 Дод.2 Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного(податкового) періоду (Д2)

F0200514 Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3) 

F0299810 Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)

F0215109 Дод. 5 Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів

F0299309 Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)

F0215709 Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використовуваних товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)

F0215808 Дод.8 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок (Д8)

F0217010 (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з  ПДВ

 

J0200118 Податкова декларація з ПДВ

J0200516 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)

J0215209 Дод.2 Довідка про  суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного(податкового) періоду (Д2)

J0200614 Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)

J0299810 Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)

J0215109 Дод. 5 Розшифровки податкового зобов’язання та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)

J0299309 Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)

J0215709 Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використовуваних товарів /послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)

J0215808 Дод.8 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок (Д8)

J0217010 (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ  

J0209409 Податкова декларація з ПДВ

J0294109 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (ДСп1)

J0294209 Дод.5 до декларації з ПДВ(спеціальної) Розшифровки податкових  зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)

J0294309 Дод.9 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС9)

J0294009 Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)

J0294606 Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використовуваних товарів / послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)

J0294508 Дод.8 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок (Д8)

J0294402 Дод.10 Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями з сільськогосподарськими товарами/ послугами, що підлягають сплаті до держ. бюджету та перерахуванню на спец. рахунок (ДС10)

J0294709 (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ

J0209010 Податкова декларація з ПДВ

J0209110 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (ДС1)

J0209209 Дод.5 Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)

J0209309 Дод.9 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС9)

J0299009 Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)

J0290706 Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використовуваних товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)

J0290508 Дод.8 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок (Д8)

J0290802 Дод.10 Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями з сільськогосподарськими товарами/ послугами, що підлягають сплаті до держ. бюджету та перерахуванню на спец. рахунок (ДС10)

J0297010 (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ

 

J0299102 Дод. 8 Інформаційне підтвердження придбання товарів 

F0299102 Дод. 8 Інформаційне підтвердження придбання товарів

J0299202 Дод. 9 Інформаційне підтвердження придбання товарів

F0299202 Дод. 9 Інформаційне підтвердження придбання товарів

 

J1310501 Реєстраційна заява платника податку

J1410501 Рішення                      

 

J1310106 Реєстраційна заява платника податку на додану вартість 

F1310106 Реєстраційна заява платника податку на додану вартість

J1310403 Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

F1310403 Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Державна служба статистики

S0400408   1-ПЕ. Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар”єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами