Завантажити

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.135

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1. Модуль «Первинні документи»

1.1. Реєстр первинних документів

1.1.1. Виправлена передача дати виписки та суми при універсальному імпорті ПН.

1.1.2. Виправлена робота лівого фільтра при фільтруванні за параметрами За період та Статус блоку «Дата документа».

1.1.3. Виправлений друк події «Отримано» в протоколі перевірки документа:

J1201008 Податкова накладна

1.1.4. Виправлене відображення даних контрагента в Реєстрі.

1.2. Автоматична обробка документів

1.2.1. Виправлена автоматична відправка ПН/РК на реєстрацію в ДФС за вказаний період.

1.2.2. Закрита можливість увімкнення-вимкнення операцій під час виконання автоматичної обробки.

1.2.3. Доопрацьоване видалення тимчасових файлів після виконання імпорту ПН/РК.

2. Модуль «Звітність»

2.1. Реєстр звітів

2.1.1. Реалізоване повідомлення про неможливість перегляду квитанції за відсутності у користувача прав на перегляд бланку.

2.1.2. Виправлений друк в PDF головного документа із всіма додатками.

2.1.3. У зв’язку із змінами законодавства внесені зміни в модуль експорту в форматі НКЦПФР щодо Особливої інформації про емітента та Квартальної звітності емітента.

2.2. Єдиний внесок

2.2.1. Реалізоване відображення вкладок квитанцій для кожної таблиці Додатку 4.

2.2.2. Доопрацьована консолідація звіту з ЄСВ.

2.2.3. Виправлене заокруглення підсумкових сум до двох знаків після коми в Таблицях 2 та 3 Додатку 4.

2.2.4. Виправлене помилкове проставлення «БК» для підписантів у скасовуючих формах Додатку 4.

2.2.5. Виправлена робота функції «Зашифрувати та зберегти» для звіту з ЄСВ для ФОП.

3. Модуль «Облік акцизного податку» > Реєстр акцизних документів

При універсальному експорті акцизних документів в назву файлу доданий чар-код документа.

4. Модуль «Банківський модуль»> Автоматична обробка

Виправлений помилковий запит підпису печатки при імпорті документів.

5. Модуль «Зарплата» > Розрахункова відомість

Доданий автоматичний розрахунок виду оплат «ВДП Відпустка» у разі відсутності заробітку у розрахунковому періоді не з вини працівника («ВНП Неоплачувана післяпологова відпустка до 3-х років»), виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

6. Модуль «Адміністрування»

6.1. Управління ролями

Виправлена робота параметра «Автоматична заборона нових бланків».

6.2. Журнал подій

6.2.1. Виправлене помилкове видалення записів про документ з журналу подій при видаленні документа з корзини.

6.2.2. Реалізоване автоматичне видалення старих записів з журналу подій один раз на добу.

6.2.3. При експорті журналу подій реалізований запит на виконання експорту всього журналу або тільки виділених рядків.

6.2.4. Виправлена робота функцій «Друк» та «Експортувати в Word».

6.3. Резервне копіювання

Доопрацьоване створення резервної копії для Таблиці 1 Додатку4 з ЄСВ.

6.4. Планувальник завдань

Виправлене збереження шляху в завданні на створення резервної копії програми.

7. Оновлення програми

7.1. Доопрацьоване автоматичне встановлення оновлень на Oracle.

7.2. Виправлене завершення процесів при виконанні оновлення програми.

  ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ  

1. Оновлений довідник «Типи об’єктів оподаткування» станом на 07.04.2016 згідно листа ДФС від 29.03.2016 № 6845/6/99-99-21-05-15. Використовується в формі PD302001 «Ф.20-ОПП Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність».

  НОВІ ФОРМИ  

Державна служба статистики

S1402004 1-ОТ. Звіт дитячого оздоровчого закладу (табору)

Звітність емітентів

Е0300504 Додаток 5. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Е0300604 Додаток 6. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Е0301104 Додаток 11. Відомості про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента

Е0301204 Додаток 12. Відомості про порушення справи про банкрутство емітента (пункт 11 глави 1 розділу III)

E0529911 Додаток 29 (ч.9.1) Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Первинні документи

Без подачі в електронному вигляді:

PD012401 Звіт про здійснені відрахування та виплати

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Звітність емітентів

E0529101 Додаток 29 (ч.1) Титульний аркуш

E0529201 Додаток 29 (ч.2) Зміст

E0529501 Додаток 29 (ч.5) Інформація щодо посади корпоративного секретаря