Завантажити

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.115
  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  
1.	Модуль «Первинні документи»
1.1.	Реєстр первинних документів
1.1.1.	Виправлена помилкова конвертація вхідних ПН/РК 7-ї форми у 8-му форму при імпорті.
1.1.2.	Виправлене автоматичне переміщення документа, виписаного на неплатника, у стан обробки «Архівний».
1.1.3.	Виправлена робота верхнього фільтра за полем «Документ - Дата».
1.1.4.	Виправлена робота лівого фільтра при фільтруванні за параметрами блоку «Контрагент».
1.1.5.	Виправлена робота лівого фільтра при фільтруванні за значенням «Зареєстровано в ЄРПН» параметру «Статус».
1.1.6.	Виправлене оновлення відображення Реєстраційного ліміту ДФС після отримання «Витягу з системи електронного адміністрування».
1.2.	Виправлена доступність модулів «Звірка з ЄРПН» та «Звірка з реєстраційним лімітом ДФС» для ліцензії «Звітність».
2.	Модуль «Зарплата»
2.1.	Звіти
2.1.1.	Реалізоване автоматичне заповнення нової форми звіту S0301113 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).
2.1.2.	Для форм Видатковий касовий ордер та Видатковий касовий ордер (загальний) додано підставу «Виконавчий лист».
2.1.3.	Реалізоване автоматичне заповнення поля «П.І.Б» у формі J0500105 Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) у разі відображення сум виплат за виконавчим листом (аліменти) для ознаки доходу 140.
2.2.	Адміністрування > Налаштування
З метою запобігання помилкового видалення графіку, задіяного в розрахунках:
додана заборона на видалення графіку, який приймав участь у розрахунках поточного періоду. При спробі видалення такого графіку відобразиться список співробітників, до кадрових даних яких даний графік доданий. Після видалення графіка у цих співробітників стане доступним видалення графіку.
  ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ  
1.	Оновлений Довідник по екології (при Дод.1) - Викиди стаціонарними джерелами забруднення.
2.	Оновлений Довідник УКТ ЗЕД. Внесені нові значення:
-	2207 20 00 10 - біоетанол;
-	2207 20 00 90 - інші.
  НОВІ ФОРМИ  
Мінкультури
K129	Ф №1 Баланс (бюджетний)
KKD34S10	Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KKD34Z10	Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KKD37010	Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
KKD18010	Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
KKD25010	Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
KKD13010	Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
KKD26010	Додаток 26 Довідка про депозитні операції
KKD24010	Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
KKD30010	Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
KKD32010	Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
KKD14010	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
K7KD1S29	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KD1Z29	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
KKD33S24	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KKD33Z24	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
K7KDS29	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K7KDZ29	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K43KD129	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
K4_1KD29	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
K4_2KD29	Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K4_3KD29	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
K4_4KD29	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
K2KD29	Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
KKD28010	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
KKD29011	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
KKD35010	Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
KKD31S10	Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KKD31Z10	Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
Міністерство соціальної політики
P129	Ф №1 Баланс (бюджетний)
P2KD29	Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
P4_1KD29	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
P4_2KD29	Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
P4_3KD29	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
P43KD129	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
P4_4KD29	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
P7KDS29	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P7KDZ29	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P7KD1Z29	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
P7KD1S29	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
PKD13010	Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
PKD14010	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
PKD18010	Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
PKD24010	Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
PKD25010	Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
PKD26010	Додаток 26 Довідка про депозитні операції
PKD28010	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
PKD29011	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
PKD30010	Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
PKD31S10	Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PKD31Z10	Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PKD32010	Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
PKD33S24	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PKD33Z24	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PKD34S10	Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
PKD34Z10	Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
МОЗ України
F2KDMN29	Ф №2д (інші міністерства) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F41DEP29	Ф №4-1д (депозити) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F41VAL29	Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F42VAL29	Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3IM29	Ф №4-3д (інші міністерства) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KDZM29	Ф №7д (заг. ф.) (інші міністерства) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FDMIN191	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
НААН
FZNDR016	Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах
N2000211	Додаток Б форма 4 - наука
U2UKD29	(УААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
U42UKD29	(УААН) Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U42VAL29	(УААН) Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U43UKD29	(УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
U44UKD29	(УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
U7UKDZ29	(УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
U7UKDS29	(УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
Міністерство економіки
S2801115	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
Міністерство оборони
MOU31113	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
Укроборонпром
UOP31113	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
  ЗМІНИ У ФОРМАХ  
Податкова інспекція
Назва приведена у відповідність до Наказу МФУ №8 від 18.01.2016р.:
J0147202	Інформація про пов'язаність осіб
З алгоритму розрахунку рядка I розділу А виключена Зворотна тара (рядок Х):
J1201008	Податкова накладна
F1201008	Податкова накладна
Міністерство оборони
MOU10111	Ф1. Баланс
MOU20211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
Мінпаливенерго
PE100111	Ф1. Баланс
PE100211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
PE000107	Фінансовий план підприємства
Укроборонпром
UOP10111	Ф1. Баланс
UOP20211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)