Завантажити

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.084

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.	Модуль «Первинні документи»

1.1.	Реєстр первинних документів
1.1.1.	Відновлено відкриття довідників в ПН клавішею F3.
1.1.2.	Виправлене дублювання даних про підписантів при копіюванні підписаного документа з вікна документа.
1.1.3.	В налаштуваннях бокового фільтру змінена назва поля «Автор документу» на «Особа, яка склала документ».
1.1.4.	Виправлене відображення даних про контрагента у вкладці «Відправлено» при відправці ПН/РК з реєстру та заміні даних контрагента даними з ЄДК.
1.1.5.	Виправлена доступність універсального експорту для неархівних документів після додавання певних документів до архіву.

1.2.	Монітор обміну документами
Виправлена помилка входу в модуль «Монітор обміну документами».

1.3.	Автоматична обробка документів
1.3.1.	Додана нова операція «Автоматична звірка з ЄРПН». Виконує автоматичне формування та відправку запитів щодо отримання відомостей з ЄРПН.
Більш детально див. в новому розділі довідки: Модулі програми > Первинні документи > Автоматична обробка документів > Налаштування автоматичної обробки документів > Автоматична звірка з ЄРПН.
1.3.2.	Виправлений підрахунок документів на початку виконання операції «Імпорт документів з диску».

1.4.	Звірка документів з ЄРПН
Внесені зміни у відображення модуля при встановленій мінімальній роздільній здатності дисплея.

2.	Модуль «Звітність» > Єдиний внесок
2.1.	Виправлена помилка створення «скасовуючої» таблиці для Додатку 8.
2.2.	Виправлена відправка Додатку 4 при ліцензії «ЄСВ повна».

3.	Модуль «Зарплата» > Розрахункова відомість
Виправлене заповнення годин в блоці «Нарахування» у звіті «Зведена відомість видів оплат та нарахувань до фондів».

4.	Модуль «Довідники» > Картка підприємства
Реалізована перевірка на введення коректних символів та довжину коду інспекції в «Довіднику податкових інспекцій».

5.	Модуль «Адміністрування» > Журнал подій
До параметрів додана нова подія «Автоматична звірка з ЄРПН».

6.	Доопрацьовано роботу ПЗ «Консультант (M.E.Doc)»:
•	змінена назва робочого вікна на «Консультант (M.E.Doc)»;
•	додано окреме поле «Ваш номер клієнта»;
•	реалізовано запам’ятовування коду клієнта під час з’єднання з центральним сервером Розробника та серверами партнерів для ПК. За замовчуванням код клієнта зберігається на протязі 8 годин для ПК та запам’ятовується при перезапуску клієнта ПЗ «Консультант (M.E.Doc)».

 ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Податкова інспекція
Оновлено xsd-схеми:
J1301501	Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків про джерела та суми отриманих доходів фізичних осіб, які звернулися за призначенням житлових субсидій
J1301601	Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів

Державна казначейська служба
Доопрацьований експорт в ДКУ:
F2KM27		Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KM27	Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KM27	Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KM27	Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KMZ27		Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMS27		Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7_1KMZ27	Ф №7-1м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7_1KMS27	Ф №7-1м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MDZ13		Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MDS13		Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MD1Z13	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MD1S13	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Державна служба статистики
S0400408	1-ПЕ. Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості
S0400802	6-тп (ес). Звіт про роботу електростанції
S0700610	1-буд. Інформація про об'єкт, на який отримано документ на виконання будівельних робіт з нового будівництва
S0701111	1-кб. Звіт про виконання будівельних робіт
S1002007	2-інвестиції. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (річна)
S1000212	2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)
S0401111	11-ОЗ. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію
S2702009	9-б-сг. Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів
S2702908	29-сг. Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду
S2702610	10-мех. Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах
S1100209	2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства
S1600311	2-тр. Звіт про роботу автотранспорту
S1605108	51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
S1616006	31-авто. Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення
S1500208	1-наука. Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт
S0800107	1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії
S0600111	1-торг. Звіт про товарооборот
S0600314	3-торг. Звіт про  продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства
S0600715	7-торг. Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства
S0601224	12-торг. Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію с/г-кої продукції на них (для фізичних осіб)
S0601214	12-торг. Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію с/г-кої продукції на них (для юридичних осіб)
S1904107	4-мтп (міс). Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів переробки нафти
S1901110	11-мтп. Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії
S1901210	11-ер. Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії
S1911108	11-мтп (паливо). Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт
S1921109	11-мтп (вер). Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів
S0603205	1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту
S0700408	1-ціни (буд). Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві
S0700503	1-ціни (житло). Звіт про ціни на ринку житла
S0210109	1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами
S1900610	1-торги. Звіт про здійснення державних закупівель
S0500908	9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг
S0401207	1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції
S1802507	25-вод. Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)
S1805106	51-вод. Звіт про продукцiю морського (рiчкового) флоту, який знаходиться в експлуатації
S1803107	31-вод. Звіт про перевезення вантажiв i пасажирiв
S1802606	Додаток до 25-вод. Звіт про обробку  вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах)
S2702610	10-мех. Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських
S2702209	2-ферм. Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві
S2701506	1-зерно (півр). Наявність та надходження зернових культур
S2700410	4-сг (річна). Посівні площі сільськогосподарських культур
S2702806	29-сг (меліорація). Збір урожаю сільськогосподарських культур
S2702410	24-сг (міс). Стан тваринництва
S2702310	24. Стан тваринництва