Завантажити


ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.046 ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ 1. Доданий новий сервіс - звірення даних довідника контрагентів програми із Єдиним довідником контрагентів (ЄДК) на сервері документообігу. 1.1. Користувачам програми, які в попередніх версіях ще не скористались можливістю розмістити реквізити картки підприємства у ЄДК, пропонується це зробити. 1.2. Користувачам, які вже відправили реквізити картки в ЄДК, буде запропоновано виконати звірення даних довідника контрагентів із ЄДК. 1.3. Функція звірення даних з ЄДК додана: • у Довідник контрагентів, • у картку контрагента, • включена безпосередньо у перевірку документа (у вкладці Наступні дії та по F4), • включена у групову перевірку документів у Реєстрі первинних документів, • виконується при автоматичній обробці документів, • виконується при відправленні документів у статусі "Готується". 1.3.1. Звірка даних довідника контрагентів з ЄДК може виконуватися необмежену кількість разів на день. 1.3.2. Звірка даних із документів запускається лише після успішної перевірки заповнення полів ПН/РК. Якщо виявлені помилки при перевірці документа, звірка даних не виконується. 1.3.3. Автоматична звірка даних контрагента з ЄДК при перевірці документів виконується лише 1 раз на день (тобто, лише 1 раз на день по кожному контрагенту). Якщо дані контрагента в ЄДК оновлені вже після звернення сервісу, можлива ситуація, що в документі будуть неактуальні реквізити контрагента. Для виправлення цієї ситуації користувач повинен самостійно синхронізувати дані з ЄДК через довідник контрагентів програми. 1.3.4. Звірка даних відбувається на дату створення документа. 1.3.5. Дані в картках контрагента, які були синхронізовані з ЄДК, користувач не може редагувати. 1.3.6. Якщо виконується звірка даних контрагента, для якого відомий лише ІПН, при наявності в ЄДК декількох таких контрагентів, всі вони завантажуються у довідник. Наприклад, це можуть бути декілька філій установ, які мають однаковий ІНП. Звірення даних та можлива заміна даних буде виконуватися по головній установі. 1.4. Якщо користувач змінює реквізити установи після синхронізації з ЄДК, у поточній версії пропозиція на оновлення даних відображається лише при повторному вході в програму. У наступних версіях програми ця функція буде доопрацьована, і пропозиція на оновлення даних в ЄДК відображатиметься одразу після збереження внесених у картку змін. 1.5. Детальна інструкція з використання ЄДК в різних модулях програми міститься у довідці до програми, розділ Допоміжні сервіси > Звірка даних довідника контрагентів програми із ЄДК на сервері документообігу. 2. Модуль «Первинні документи». 2.1. Реєстр первинних документів 2.1.1. Виправлена помилка при повторному відправленні ПН у ДФС у програмі під управлінням СКБД Oracle. 2.1.2. У таблицю модулю додана нова колонка "Звірка з ЄДК". В колонці відмічається результат виконаного звірення даних (довідника контрагентів програми із Єдиним довідником контрагентів): • "-" – в ЄДК немає даних контрагента»; • "✔" – дані співпадають; • "✖" – дані не співпадають. • "!" – дані не перевірені у зв’язку з відсутністю з’єднання з ЄДК. 2.1.3. Додана групова перевірка виділених документів у таблиці модулю. Викликається одним із способів: • командою Правка > Перерахувати документ; • кнопкою на панелі інструментів модулю; • за допомогою функціональної клавіші F6. 2.1.4. Експорт в електронні таблиці. Доопрацьований експорт в Excel файл великої кількості записів. 2.1.5. У вихідних та отриманих ПН та Дод.2 відображаються дані про підписанта: сертифікат, видавець сертифікату, серійний номер, час підпису (для вихідного документу). Ця інформація додається в документ за умови включення нового параметра у Параметри системи > Документообіг > «Накладати інформацію про підписантів (ПН та Дод.2)». Якщо дозволений друк в PDF та графічне зображення підписів під час друку або друку в PDF, у друкованій формі документа також будуть відображатися дані про підписанта. 2.1.6. Додана функція групової відміни вхідних документів, що мають статус «Отриманий». Викликається для виділених документів із: • меню Файл > Відхилити обрані документи, • контекстного меню > Відхилити обрані документи. Функція доступна, якщо активована опція Параметри системи > Документообіг > Дозволити групове відхилення документів. Для групової відміни отриманих документів виконайте такі дії: • включіть на відображення відповідні колонки у конфігураторі таблиці (за потреби), • виділіть отримані документи звичайним чином (послідовні - з Shift, окремі – з Ctrl), • оберіть Відхилити обрані документи, • програма додатково запросить згоду на відхилення обраної кількості документів, • у наступному вікні Вкажіть причину відхилення оберіть причину із доступних варіантів або внесіть її вручну, • надалі на документи накладається ЕЦП печатки установи, і вони автоматично відправляються на сервер документообігу для отримання контрагентом. 2.1.7. Введені додаткові перевірки при імпорті у програму документів із квитанціями. 2.2. Новий модуль «Звірка документів з ЄРПН» Модуль Звірка документів з ЄРПН призначений для порівняння кількості документів, які зареєстровані на дану установу в ЄРПН та кількості таких документів у програмі. Кількість зареєстрованих документів у ЄРПН підраховується за наявними фізично у програмі виданими та отриманими документами: J1300103 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних F1300103 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних J1400103 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних F1400103 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних Кількість документів у програмі враховує усі зареєстровані документи, виключаючи ті, що знаходяться в корзині. Звірка документів з ЄРПН: • надає можливість визначити відсутні документи у програмі, • із модулю відправити запити в ЄРПН одразу на декілька вказаних дат, • отримати витяги з документами, прийнявши пошту у модулі. Модуль автоматично рахує кількість зареєстрованих документів у програмі та кількість документів в ЄРПН згідно витягів. Модуль самостійно аналізує та визначає, якого типу необхідно сформувати та відправити запити, і потім формує і відправляє запити "на дату" і "за списком". 2.2.1. Модуль є частиною «Реєстру первинних документів», але виконаний окремо для того, щоб не перевантажувати запитами Реєстр… Модуль також викликається із Реєстру первинних документів > Сервіс > Звірка документів з ЄРПН. 2.2.2. На поточну версію звірка виконується по даті реєстрації в ЄРПН. В наступних оновленнях буде додана можливість звірки по даті виписки, що дозволить контролювати кількість документів (присутніх, зареєстрованих, не зареєстрованих). 2.2.3. Звірка виконується із витягами "на дату", що отримані на відправлені запити, в яких користувачем було відмічено два типи документів - і видані, і отримані. 2.2.4. Якщо у запиті було відмічено тільки один тип документа (або видані, або отримані), користувач отримає повідомлення про відсутність актуального витягу. 2.2.5. Навіть за умови, якщо в програмі буде присутній витяг із ЄРПН із датою, більшою ніж сама дата реєстрації, але в ньому буде лише одна відмітка - або "Видані", або лише "Отримані" - все одно користувач буде сповіщений про те, що відсутній актуальний витяг. 2.2.6. Більш детально робота та процедура звірки описана у довідці до модулю, яка викликається за допомогою функціональної клавіші F1. 2.3. Автоматична обробка документів 2.3.1. Змінена назва модулю з «Автоматична обробка» на «Автоматична обробка документів». 2.3.2. Додана операція подання звітних документів до контролюючих органів. 2.3.3. Для імпортованих звітних документів з неповним комплектом підписів додана функція «Накладання підпису Печатки та подача звітності». 2.3.4. У процесі автоматичної обробки документів при відправленні їх контрагентам та в ДФС виконується звірка даних контрагентів з ЄДК. За результатами звірки, залежно від налаштованих параметрів, дані контрагента у документах будуть або замінені, або документи не будуть відправлені. 2.3.5. Змінені назви параметрів та вкладок на більш коректні. 2.3.6. Оновлена довідка до модулю (викликається по F1 у модулі). 3. Модуль «Адміністрування» 3.1. Журнал подій В налаштування параметрів аудиту у журналі додані параметри роботи у модулі «Звірка документів з ЄРПН». 3.2. Параметри системи 3.2.1. У вкладку Документообіг доданий новий параметр «Накладати інформацію про підписантів (ПН та Дод.2)» - включає відображення даних підписанта у екранній формі вихідних та отриманих ПН та Дод.2. 3.2.2. У вкладку Документообіг доданий новий параметр «Дозволити групове відхилення документів» - у Реєстрі первинних документів включає можливість групового відхилення вхідних документів, що мають статус «Отримані». 3.2.3. У вкладку Підпис додана можливість налаштовувати комплект підписів для модуля «Інформаційна довідка». Для налаштування доступні комплекти "Відповідальна особа - Печатка" та "Відповідальна особа". Зверніть увагу! У поточній версії програми при створенні запитів у документи автоматично підставляється комплект підписів, налаштований для ПН. Якщо запити повинні підписуватися іншим комплектом підписів, налаштуйте його у Параметрах системи > Підпис > Інформаційна довідка. 4. Модуль «Довідники» 4.1. Контрагенти 4.1.1. Змінений принцип оновлення даних по контрагентах – виконується звірення даних з ЄДК. Якщо контрагент відсутній у ЄДК, оновлення даних виконується, як раніше - з базою даних платників ДФСУ. 4.1.2. Дані контрагента, які синхронізовані з ЄДК, не редагуються. 4.1.3. У картку контрагента додана нова вкладка «Історія оновлень в ЄДК». Вкладка містить інформацію щодо оновлення даних контрагента.