Завантажити


ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.037 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 1. Новий Довідник до додатків по акцизу - використовується у формах по акцизному податку (див. далі). НОВІ ФОРМИ Первинні документи NBU00001 Відомості про структуру власності банку/юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність Державна казначейська служба Нові квартальні форми відповідно до Наказу Мінфіну №44 від 24.01.2012 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012: F127 Ф №1 Баланс (бюджетний) FKD34S08 Додаток 34 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість FKD34Z08 Додаток 34 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість FKD37008 Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету FKD18008 Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ" FKD25008 Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках FKD13008 Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду FKD26008 Додаток 26 Довідка про депозитні операції FKD24008 Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків FKD30008 Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України FKD32008 Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів FKD14008 Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту FKD35008 Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я FKD30018 Додаток 30 (варіант №2) Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень FKD28008 Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості FKM28008 Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості F43KD127 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) F43KM127 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) F4_1KD27 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги F4_1KM27 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги F4_2KD27 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень F4_2KM27 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень F4_3KD27 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду F4_3KM27 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду FKD29009 Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості FKM29009 Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості F7KD1S27 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами F7KD1Z27 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами F7KM1S27 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами F7KM1Z27 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами F7KDS27 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами F7KDZ27 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами F7KMS27 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами F7KMZ27 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами FKD33S20 Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками FKD33Z20 Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками FKD33S21 Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2) FKD33Z21 Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2) FKM33S20 Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками FKM33Z20 Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками FKM33S21 Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2) FKM33Z21 Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2) F4_4KD27 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів F2KD27 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду F2KM27 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду F2KDV27 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду F7KDB27 Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами F7KMB27 Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами FKD31S08 Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів FVK2M006 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду FVK41M06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги FVK42M06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень FVK43M06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) FVK4_3M6 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду FVK71MS6 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами FVK71MZ6 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами FVK7MS06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами FVK7MZ06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами FZVK2M06 Зведена форма Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду FZVK41M6 Зведена форма Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги FZVK42M6 Зведена форма Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень FZV4_3M7 Зведена форма Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду FZVK43M6 Зведена форма Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) FZVN71S6 Зведена форма Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами FZVN71Z6 Зведена форма Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами FZVN7S06 Зведена форма Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами FZVN7Z06 Зведена форма Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами FZKSDP14 (для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд) FZKZDP14 (для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд) FZKSDSA7 (для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд) FZKZDSA7 (для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд) FZKSPZ14 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд) FZKZAG14 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд) FKD31Z08 Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів FKD19008 Додаток 19 Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання FVK2D006 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду FVK41D06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги FVK42D06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень FVK43D06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) FVK4_3D6 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду FVK71DS6 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами FVK71DZ6 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами FVK7DS06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами FVK7DZ06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами FZVK2D06 Зведена форма Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду FZVK4106 Зведена форма Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги FZVK4206 Зведена форма Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень FZV4_3D6 Зведена форма Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду FZVK43D6 Зведена форма Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) FZVK71S6 Зведена форма Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами FZVK71Z6 Зведена форма Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами FZVK7S06 Зведена форма Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами FZVK7Z06 Зведена форма Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами НААН FZNDR014 Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах U2UKD27 (УААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду U41UKD27 (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги U41VAL27 (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги U42UKD27 (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень U42VAL27 (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень U43UKD27 (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду U44UKD27 (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів U7UKDS27 (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами U7UKDZ27 (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Державна служба статистики S0600314 3-торг. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства S1001011 10-зез (з дин. табл). Звіт про іноземні інвестиції в Україну S1001309 13-зез (з дин. табл). Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу Міністерство економіки S2801114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна) Міністерство оборони MOU31112 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна) Укроборонпром UOP31112 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна) ЗМІНИ У ФОРМАХ Податкова інспекція У формах реєстрів у Виданих податкових накладних в колонці 3 «Номер» збільшена до 50 кількість можливих знаків. J1201508 Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ J1200808 Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0140) Переробного підприємства J1209008 Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0121-0123) Скороченої J1209408 Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0130) Спеціальної F1201508 (ФОП) Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ У бланк Додатку 2 до податкової накладної додане екранне недруковане поле «Дата отримання розрахунку коригування». Дата із поля автоматично переноситься у відповідні поля у Реєстр податкових накладних та Додаток 1 до Декларації з ПДВ. J1201207 Додаток №2 F1201207 Додаток №2 Відредагований текст перевірки у формах: J0200514 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1) J0294107 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ(спеціальної) (ДСп1) J0209108 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (скороченої) (ДС1) F0200414 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1) Внесені правки в алгоритми розрахунків у формах по акцизному податку: J0295104 Дод.1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів J0295504 Дод.5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів F0295104 Дод.1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів F0295504 Дод.5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів Доданий не обов’язковий контроль у р.9.1 Декларацій ПДВ з текстом «"У р.9.1 вкажіть суму податкових зобов’язань, які виникли після 01 лютого 2015 року" J0200116 Податкова декларація з ПДВ J0209008 Податкова декларація з ПДВ (скорочена) J0209407 Податкова декларація з ПДВ (спеціальна) F0200116 Податкова декларація з ПДВ (фо) Доданий новий Довідник до додатків по акцизу для вибору Розділу і Коду операції у формах: J0295104 Дод.1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів J0295204 Дод.2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно J0295304 Дод.3 Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками J0295404 Дод.4 Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткуванню акцизним податком J0295504 Дод.5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів J0295602 Дод.6 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів J0295704 Дод.7 Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії J0295803 Дод.8 Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах J0295901 Дод.9 Зразок доповнення до декларації акцизного податку F0295104 Дод.1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів F0295204 Дод.2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно F0295304 Дод.3 Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками F0295404 Дод.4 Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткуванню акцизним податком F0295504 Дод.5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів F0295602 Дод.6 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів F0295704 Дод.7 Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії F0295803 Дод.8 Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах F0295901 Дод.9 Зразок доповнення до декларації акцизного податку Частково змінений зовнішній вигляд витягів: J1400103 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних F1400103 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних Відредагований алгоритм експорту із Реєстрів податкових накладних у нові форми (з 01.02.2015 р) Дод.8 до Декларації з ПДВ. J0215806 Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8) J0290506 Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8) J0294506 Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8) F0215806 Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8) Державна казначейська служба FRES3003 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду FRES3121 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду FRES3122 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду FRES3123 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду FRES3124 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду FRES3203 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ FREZ3202 Додаток 31 (заг.ф.) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ FTER2204 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі FTER22M3 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі FTER2304 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги FTER23M3 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги FTER2404 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень FTER24M3 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень FTER2504 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень FTER25M3 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень FTER2604 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів FTER2704 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій) FTER27M3 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій) FTER2805 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі FTER28M4 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі FTER2905 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі FTER29M4 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі FTES2805 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі FTES28M4 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі FTES2905 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі FTES29M4 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі FZFIN41 Інформація про фінансовий стан установи FZFIN42 Інформація про фінансовий стан установи 2 НААН N2000209 Додаток Б форма 4 - наука Укроборонпром UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства