Завантажити

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.022

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.	Модуль «Первинні документи» 
1.1.	Реєстр первинних документів
1.1.1.	Удосконалено відображення колонки Реєстрація в ДПС при експорті таблиці реєстру у Excel файл. Виконується заміна графічних символів, що містяться у колонці, на символи Юнікод ✔ та ✖.
1.1.2.	Виправлено помилку відображення даних у Квитанції №1, отриманої від ДФС.
1.1.3.	Виправлено помилку реєстрації Розрахунку коригувань, що вступив у дію з 01.01.2015 р. Реєстрація Розрахунку коригувань із від’ємним значенням, виконується постачальником (продавцем) товару (послуг), якщо дата виписки Податкової накладної до 01.01.2015. 
1.1.4.	У таблицю Реєстру первинних документів додано колонку Підписант (для виданих і для отриманих документів). У колонці міститься ім’я підписанта, чий підпис було накладено на документ останнім.
1.1.5.	Реалізовано експорт документів з архіву. Експорт можливий для Податкових накладних та Розрахунків коригування у форматі «для обміну звітністю» (DBF та XML). Експорт доступний для групи документів та з вікна відкритого документу.
1.1.6.	Реалізовано функцію копіювання документів з архіву.
1.1.7.	Виправлено помилку відправки Податкових накладних контрагенту з реєстру первинних документів, у яких довжина назви Контрагента у документі перевищувала 150 символів.
1.2.	Шаблони первинних документів
1.2.1.	Виправлено помилку імпорту та створення шаблонів користувача.

2.	Модуль «Адміністрування» > Параметри системи > Підпис
2.1.	Змінено назву розділу налаштування комплекту підписів Податкові накладні на Податкові та видаткові накладні. 

3.	Модуль «Звітність» > Реєстр звітів
3.1.	Виправлено помилку відображення тексту Квитанцій для документів групи Єдине вікно.
3.2.	Виправлено помилку формування імені файлу під час експорту або відправки звітів групи Єдине вікно.

4.	Модуль «Адміністрування» >Сертифікати > Заявки на сертифікати
4.1.	При формуванні Заявок на сертифікати (з 01.01.2015 р.) реалізовано автоматичне заповнення поля ІПН в Заяві для неплатника ПДВ (в картці підприємства поле «Номер плат. ПДВ» порожнє). Поле ІПН автоматично заповнюється значенням «100000000000».
5.	Модуль «Зарплата» 
5.1.	Уточнено розрахунок середньої зарплати для оплати відпусток, якщо в розрахунковому періоді була відпустка по догляду за дитиною.
5.2.	При розрахунках середньої зарплати для оплати лікарняних кількість знаків після коми обмежена до 2 (точність до сотих).
5.3.	Виправлено помилку, що виникала при додаванні перенесення робочих днів у пустому довіднику.
5.4.	У звіті 1пв-квартал закриті для заповнення рядки 5100 та 5110, як і у статистичному звіті.
5.5.	Уточнено розрахунок нової шкали податку з доходів фізичних осіб та нових відсотків оплати лікарняного, відповідно до місяця в якому нараховується дохід.

6.	Модуль «Прийом та обробка звітності» > Реєстр консолідованих звітів
6.1.	Виправлено помилку відкриття «Реєстру виданих та отриманих податкових накладних» (J1201508), отриманого від філій. 
6.2.	Виправлено помилку відкриття звітів, отриманих від філій. Якщо за час виникнення помилки звіт було втрачено, зверніться до філії для повторного отримання звіту. 

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Податкова інспекція
Створено додаткове поле (не для друку) для визначення загальної суми "Площі земельної ділянки" у графі 10:
J0395102	Додаток до податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку.
Додано перевірку в полях 5.1 та 5.2 на відповідність коду та одиниць виміру (довідник Одиниці виміру):
J1201007	Податкова накладна.
F1201007	Податкова накладна.
J1201207	Додаток №2.
F1201207	Додаток №2.

Державна служба статистики
S2702310	24. Стан тваринництва.

Міністерство культури
МК881001	Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом.
МК882001	Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом.
МК883001	Дод.3. Інформація про залишки коштів спеціального фонду.
МК884001	Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки.
МК885001	Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік).
МК886001	Дод.6. Інформація про надходження основних засобів.
МК886101	Дод.6а. Інформація про надходження нематеріальних активів.
МК886201	Дод.6б. Інформація про надходження інших необоротних активів.
МК887001	Дод.7. Інформація про вибуття основних засобів.
МК887101	Дод.7а. Інформація про вибуття нематеріальних активів.
МК887201	Дод.7б. Інформація про вибуття інших необоротних активів.
МК888002	Дод.8. Інформація про невикористані асигнування загального та спеціального фонду, повернуті до державного бюджету.

Державна казначейська служба
Додано програму користувача для ЦВК:
F2KD26	Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду.
F7KDZ26	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
F916	Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності.
D0106016	Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування.